Träffa Coop och KF i Almedalen

Report this content

Snart startar Almedalen 2023. Coop och KF finns på plats för debatter, möten och samtal. Vi kommer diskutera vägen framåt mot en mer hållbar livsmedelskedja och hur vi kan säkra en robust livsmedelsförsörjning med levande butiker i hela landet.

Nedan är några av de seminarier där du kan träffa Coop. Fler representanter finns på plats, se längre ned. Ta gärna kontakt med oss för att prata mat, hälsa, hållbarhet, butiksdrift och etablering. Väl mött!

Onsdag 28 juni

09:00 O(m)bemannad handel och den nya butiksupplevelsen

Hur räddar vi butikerna? Och hur ser den nya butiksupplevelsen ut om svenskarna själva får välja? Obemannade butiker och nya typer av självskanningslösningar växer snabbt inom butikshandeln, som står inför flera förändringar till följd av konkurrensen från e-handeln och sviktande lönsamhet.

Medverkar gör Meta Persdotter, vd Coop Stormarknader och Butiker samt representanter för Swish, Hui, Storekey och Svensk Handel.

10:00 Hållbarhet och social inkludering måste gå hand i hand – kan de okända experterna visa vägen?

Kan cirkulärt tänkande samtidigt vara socialt och ekonomiskt hållbart? Återbruket på återvinningscentraler på Gotland har minst sagt blivit en succé. Där mixas miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. Med enkla medel och smarta tankesätt har mängden avfall minskat tonvis. Deltagarna har miljömässig hållbarhet i fokus samtidigt som arbetet starkt präglas av social inkludering. Coop Gotland deltar i seminariet som ett exempel på en arbetsgivare som nyttjar denna kompetens hos daglig verksamhet.

Medverkar gör Coop Gotland samt representanter för Region Gotland och Daglig verksamhet.

14:30 Finns det plats för alla i den gröna omställningen?

The Green Deal, 2020 tar EU beslut om ett klimatneutralt EU till 2050. Plötsligt blir hållbarhet centralt kring affärs och policy-agendan. I denna stora omställning, hur säkerställer vi att ingen lämnas utanför? Vilka beslut har haft betydelse, vilka står vi inför idag, hur ser det ut i framtiden?

Medverkar gör Markus Wahlgren, Stormarknadschef Stora Coop Visby samt representanter för CSR Sweden, Vattenfall, Swedavia, Mastercard, Sodexo, Gullers Group och Aino Health.

Torsdag 29 juni

12:00 Vem har egentligen råd att konsumera hållbart och hälsosamt?

I en tid där hushållens inkomster äts upp av hög inflation och ökade räntekostnader, hur agerar faktiskt konsumenterna när det kommer till faktorer som pris, hållbarhet och hälsa? Vems beteende har förändrats av den ekonomiska krisen och hur? Hur säger konsumenterna att de vill handla?

Medverkar gör Meta Persdotter, vd Coop Stormarknader och Butiker samt representanter för Kristdemokraterna, LRF och Coop Gotland.

Seminariet livesänds på https://youtube.com/live/egawL_qn5jg

Fredag 30 juni

13.00 Hur kan AI stötta livsmedelsindustrin?

Livsmedelsindustrin är vital för alla människor varje dag. Branschen står inför en rad utmaningar, och kunder, konsumenter och politiker ställer allt högre krav på branschen. Hur kan AI stötta branschen?

Medverkar gör Meta Persdotter, vd Coop Stormarknader och Butiker samt representanter för HKScan Sverige, Elvenite, AAK och Picadeli.

Vi är på plats
Ett flertal representanter från Coop och KF är på plats under veckan. Vill du mötas upp i Visby eller höra mer om vårt deltagande, hör av dig.  

Meta Persdotter, vd Coop Butiker och Stormarknader (driver cirka 200 butiker i Stockholms Län, Uppsala, Södermanland och Östergötland.)

Jim Törnroth, etableringsdirektör Coop Butiker och Stormarknader.

Anna Haxne, hållbarhetsutvecklare Coop Butiker och Stormarknader.

Bernd Schmitz, PR, Coop Butiker och Stormarknader.

Frida Ganshed, vd Coop Gotland.

Markus Wahlgren, stormarknadschef Stora Coop Gotland.

Louise Grönvall, etableringschef Coop Syd (driver cirka 100 butiker i Skåne och Blekinge).

Håkan Andersson, Chef föreningsstöd KF.

Katinka Palmgren, Kommunikationschef Coop Sverige.

Therese Knapp, Public Affairs och Press, Coop Sverige.


Vill du mötas upp i Visby eller har du frågor om Coops närvaro i Almedalen?
Kontakta: Therese Knapp, therese.knapp@coop.se, tele: 076- 105 78 11.

Coop 
Coop är en av Sveriges största dagligvarukedjor som levererar prisvärd, hållbar matglädje och har mer än 800 butiker från Kiruna i norr till Smygehamn i söder. Coop har sedan 2008 erbjudit näthandel av mat och vår butik på coop.se erbjuder mer än 80 procent av de svenska hushållen möjligheten att få tillgång till sin beställning via hemleverans eller andra leveransmöjligheter. Coop rankas som ett av Sveriges mest hållbara varumärken och har störst andel ekologisk försäljning i branschen. Totalt omsätter Coop i Sverige 44 miljarder kronor och har över 22 000 medarbetare. För mer information om Coop besök: http://www.coop.se

Prenumerera

Media

Media