Coor får fortsatt förtroende av GKN

Coor får fortsatt förtroende av GKN Aerospace som väljer att nyttja de två optionsåren i befintligt IFM-avtal. Avtalet har ett värde om ca 110MSEK på årsbasis.

GKN Aerospace är en ledande leverantör av flyg- och raketmotorkomponenter till den globala flygindustrin och ledare inom tillverkning av komplexa, roterande strukturer.

Coors uppdrag är att koordinera, leverera och utveckla tjänster inom arbetsplats- och fastighetsservice samt processunderhåll, förrådshantering, truckunderhåll, interna transporter och restaurang.

- Att GKN väljer att nyttja de optionsår som finns i avtalet är ett kvitto på att vårt partnerskap är till belåtenhet. Vi är mycket stolta över att få fortsätta vårt uppdrag och utveckla leveransen tillsammans med GKN, säger AnnaCarin Grandin, VD Coor i Sverige.  

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

AnnaCarin Grandin, VD Coor i Sverige 
annacarin.grandin@coor.com eller +46 10 559 57 70

Sofie Schough, kommunikationschef, Coor i Sverige
sofie.schough@coor.com eller + 46 10 559 59 83

Coor är en ledande facility management-leverantör i Norden, inriktad främst mot integrerade och komplexa helhetsuppdrag (IFM). Coor erbjuder specialistkompetens inom arbetsplatsservice, fastighetsservice och strategiska rådgivningstjänster avseende utveckling av kundernas serviceverksamhet. Coor skapar värde genom att utföra, leda, utveckla och effektivisera kundernas serviceverksamheter så att de över tid stödjer kundernas kärnverksamhet optimalt. Det kan bl a handla om fastighetsservice, lokalvård, restaurang samt post- och receptionstjänster. Bland kunderna finns ett stort antal större och mindre företag och offentliga verksamheter i Norden, bland annat ABB, AB Volvo, Aibel, Det Norske Veritas, E.ON, Ericsson, Equinor, NCC, Politiet (danska polisen), Saab, Sandvik, SAS, Telia Company, Trafikverket, Vasakronan och Volvo Cars.

Coors verksamhet startade 1998 och är sedan 2015 noterat på Nasdaq Stockholmsbörsen. Coor tar ansvar för den verksamhet som bedrivs i förhållande till kunder, medarbetare och ägare, men också för hur den påverkar samhället och miljön i ett bredare perspektiv. Läs mer på www.coor.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar