Coor startar auktoriserad larmcentral

Report this content

Coor, genom sitt dotterbolag Addici Security, öppnar en egen certifierad och auktoriserad larmcentral. Larmcentralen erbjuder bland annat larm-mottagning, larmverifiering, kamerarondering och jourförmedling. Genom larmcentralen skapas även en bas för bolagets satsning på uppkopplade system inom fastighetstjänster.

Coor erbjuder redan idag, genom Security Center, säkerhetstjänster på distans till flera av Sveriges största företag. Larmcentralen kompletterar dessa tjänster genom att erbjuda jour- och 24/7-tjänster för att möta komplexa kundbehov. Den nya larmcentralen stärker Coors position som Nordens ledande facility management levrantör med säkerhetstjänster i egen regi.

- För våra kunder blir det en stor fördel att kunna samla sina uppkopplade system hos en och samma leverantör. Det blir mer kostnadseffektivt, ger tillgänglighet dygnet runt och möjliggör introduktion av nya tjänster. Det är speciellt viktigt för kunder med stora och komplexa behov inom säkerhet och fastighetsdrift, säger Magnus Wikström, vd Coor i Sverige.

- Vi fokuserar på skräddarsydda larmcentralstjänster. Coors erfarenhet och bredd i serviceerbjudandet gör att vi snabbt kan lösa kundens behov, oavsett vilken tjänst eller tid på dygnet som ett larm eller samtal kommer till larmcentralen, säger
Marcus Dover, kontraktschef Coor Säkerhet, och Johan Färm, vd Addici Security.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Magnus Wikström, vd Coor i Sverige 
magnus.wikstrom@coor.com eller +46 10 559 59 95

Marcus Dover, kontraktchef Coor Säkerhet
macus.dover@coor.com eller +46 10 559 59 14

Johan Färm, vd Addici Security 
johan.farm@addici.se eller +46 10 559 71 76

Sofie Schough, kommunikationschef, Coor i Sverige
sofie.schough@coor.com eller + 46 10 559 59 83

Som ledande facility management-leverantör, främst inriktad mot integrerade och komplexa helhetsuppdrag (IFM), är Coor med och skapar Nordens bästa arbetsmiljöer – smarta, hållbara och fulla av glädje. Coor erbjuder specialistkompetens inom arbetsplatsservice, fastighetsservice och strategiska rådgivningstjänster. Vi skapar värde genom att utföra, leda och effektivisera kundernas serviceverksamheter, så att våra kunder kan fokusera på vad de gör bäst.

Bland Coors kunder finns ett stort antal större och mindre företag och offentliga verksamheter i Norden, bland annat ABB, AB Volvo, Aibel, DNV-GL, E.ON, Ericsson, Equinor, ICA, NCC, PKA (Danska Polisen, Kriminalvården och Åklagar-myndigheten), Saab, Sandvik, SAS, Telia Company, Trafikverket, Vasakronan och Volvo Cars.

Coors verksamhet startade 1998 och är sedan 2015 noterat på Nasdaq Stockholmsbörsen. Coor tar ansvar för den verksamhet som bedrivs i förhållande till kunder, medarbetare och ägare, men också för hur den påverkar samhället och miljön i ett bredare perspektiv. Läs mer på www.coor.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar