Coor tappar del av IFM-kontrakt med Equinor

Report this content

Coors avtal med Equinor i Norge utgörs av leverans av servicetjänster till produktionssiter, kontorssiter och offshore. Equinor har efter upphandling beslutat att inte förlänga kontorsdelen av kontraktet när det går ut i oktober 2021. 

Kontraktsvärdet för kontorssiterna är ca 500 MSEK årligen.

Produktionssiterna berörs inte av detta beslut. Offshoredelen förlängdes i mars 2020.

För mer information, pressbilder mm, besök www.coor.se eller kontakta:

Klas Elmberg, CFO och IR-direktör, Coor

+46 10 559 6580

klas.elmberg@coor.com

AnnaCarin Grandin, vd och koncernchef, Coor

+46 10 559 57 70

annacarin.grandin@coor.com

Magdalena Öhrn, Kommunikationsdirektör, Coor

+46 10 559 55 19

magdalena.ohrn@coor.com

Denna information är sådan information som Coor Service Management Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 12 januari 2021 klockan 16:00 CET.

Som ledande facility management-leverantör, främst inriktad mot integrerade och komplexa helhetsuppdrag (IFM), är Coor med och skapar Nordens mest välmående och välfungerade arbetsmiljöer. Coor erbjuder specialistkompetens inom arbetsplatsservice, fastighetsservice och strategiska rådgivningstjänster. Vi skapar värde genom att utföra, leda och effektivisera kundernas serviceverksamheter, så att våra kunder kan fokusera på vad de gör bäst.

Bland Coors kunder finns ett stort antal större och mindre företag och offentliga verksamheter i Norden, bland annat ABB, AB Volvo, Aibel, DNV-GL, E.ON, Ericsson, Equinor, ICA, NCC, ”Danska Polisen, Kriminalvården och Åklagarmyndigheten”, Saab, Sandvik, SAS, Telia Company, Trafikverket, Vasakronan och Volvo Cars.

Coors verksamhet startade 1998 och är sedan 2015 noterat på Nasdaq Stockholmsbörsen. Coor tar ansvar för den verksamhet som bedrivs i förhållande till kunder, medarbetare och ägare, men också för hur den påverkar samhället och miljön i ett bredare perspektiv. Läs mer på www.coor.se

Prenumerera

Dokument & länkar