Coor vinner nytt lokalvårdsavtal med Region Gävleborg

Report this content

Coor har slutit avtal med Region Gävleborg om leverans av lokalvård till sjukhusen i regionen med start 1 november 2019. Affären har ett årligt värde av drygt 72 MSEK över en avtalsperiod om 3 år med möjlighet till två års förlängning.

Coor har sedan tidigare leveransen av lokalvård till Region Gävleborg med 140 medarbetare anställda för uppdraget. Den största enskilda leveransen är till Gävle sjukhus. I och med det nya avtalet inleds ett tätare samarbete med det gemensamma målet att säkerställa en hög kvalité och utveckling inom lokalvården, vilket är en viktig del i vårdens arbete för en hög patientsäkerhet och effektiv vårdmiljö. För Coor innebär det att trygga en säker miljö för patienterna att vistas i samt en bra arbetsmiljö för Region Gävleborgs medarbetare.

Coor har gedigen erfarenhet av att leverera lokalvård i känsliga miljöer, utöver Region Gävleborg ansvarar Coor bland annat för lokalvården vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna och Kalmar Sjukhus.

- Att vi får förnyat förtroende av Region Gävleborg bekräftar att Coor levererar en lokalvårdstjänst som motsvarar de höga kvalitetskrav som ställs på utförandet. Jag är mycket stolt över att vi får den här möjligheten att fortsätta utveckla lokalvårdsleveransen till Region Gävleborg, säger AnnaCarin Grandin, VD Coor i Sverige.

Lokalvård är ett av Coors uttalade tillväxtområden och Coors lokalvårdskoncept, Coor Cleaning Concept, är ett av Nordens bästa och mest hållbara lokalvårdserbjudanden.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

AnnaCarin Grandin, VD Coor i Sverige 
annacarin.grandin@coor.com eller +46 10 559 57 70

 

Sofie Schough, kommunikationschef, Coor i Sverige
sofie.schough@coor.com eller + 46 10 559 59 83

Coor är en av Nordens ledande serviceleverantörer inriktad främst mot integrerade och komplexa facility management (FM)-uppdrag. Coor erbjuder specialistkompetens inom arbetsplatsservice (soft FM), fastighetsservice (hard FM) och strategiska rådgivningstjänster. Coor skapar värde genom att utföra, leda, utveckla och effektivisera kundernas serviceverksamheter så att de över tid stödjer kundernas kärnverksamhet optimalt. Bland kunderna finns ett stort antal mindre och större företag och offentliga verksamheter i Norden, bland annat AB Volvo, Aibel, Det Norske Veritas, E.ON, Ericsson, EY, NCC, Politiet (danska polisen), Saab, Sandvik, SAS, Skanska, Equinor, Telia, Trafikverket, Vasakronan och Volvo Cars. Coor startade sin verksamhet 1998 och är sedan juni 2015 noterat på Nasdaq Stockholms-börsen. Coor tar ansvar för den verksamhet som bedrivs i förhållande till kunder, medarbetare och ägare, men också för hur den påverkar samhället och miljön i ett bredare perspektiv. Läs mer på coor.com

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar