• news.cision.com/
  • Coor/
  • Coors Årsredovisning (inklusive Hållbarhetsrapport) för 2018 är tillgänglig på bolagets hemsida från och med idag

Coors Årsredovisning (inklusive Hållbarhetsrapport) för 2018 är tillgänglig på bolagets hemsida från och med idag

Report this content

Årsredovisningen beskriver Coors verksamhet, strategi och utveckling för verksamhetsåret 2018.  

Årsredovisningen finns nu tillgänglig som en digital version på https://annualreport2018.coor.com/ eller http://www.coor.se/investerare/rapporter-och-presentationer/.

Den tryckta versionen distribueras till aktieägare och andra som särskilt har anmält intresse för en tryckt version. Den kan beställas på www.coor.se eller via e-post till ir@coor.com.

Denna information är sådan information som Coor Service Management Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 april 2019 klockan 13:00 CET.

Mer information, pressbilder etc finns på www.coor.com. För ytterligare

information, kontakta:

Olof Stålnacke, CFO och IR-direktör (+46 10 559 59 20, olof.stalnacke@coor.com) eller

Magdalena Öhrn, kommunikationsdirektör (+46 10 5595519, magdalena.ohrn@coor.com)

Coor är en ledande facility management-leverantör i Norden, inriktad främst mot integrerade och komplexa helhetsuppdrag (IFM). Coor erbjuder specialistkompetens inom arbetsplatsservice (soft FM), fastighetsservice (hard FM) och strategiska rådgivnings¬tjänster avseende utveckling av kundernas serviceverksamhet. Coor skapar värde genom att utföra, leda, utveckla och effektivisera kundernas serviceverksamheter så att de över tid stödjer kundernas kärnverksamhet optimalt. Bland kunderna finns ett stort antal större och mindre företag och offentliga verksamheter i Norden, bland annat ABB, AB Volvo, Aibel, Det Norske Veritas, E.ON, Ericsson, Equinor, EY, NCC, Politiet (danska polisen), Saab, Sandvik, SAS, Telia Company, Trafikverket, Vasakronan och Volvo Cars.

Coors verksamhet startade 1998 och är sedan 2015 noterat på Nasdaq Stockholmsbörsen. Coor tar ansvar för den verksamhet som bedrivs i förhållande till kunder, medarbetare och ägare, men också för hur den påverkar samhället och miljön i ett bredare perspektiv. Läs mer på www.coor.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar