• news.cision.com/
  • Coor/
  • Coors Årsredovisning (inklusive Hållbarhetsrapport) för 2020 är tillgänglig på bolagets hemsida från och med idag

Coors Årsredovisning (inklusive Hållbarhetsrapport) för 2020 är tillgänglig på bolagets hemsida från och med idag

Report this content

Årsredovisningen beskriver Coors verksamhet, strategi och utveckling för verksamhetsåret 2020.  

Årsredovisningen finns nu tillgänglig som en digital version på https://annualreport2020.coor.com/ eller https://www.coor.se/investerare/rapporter-och-presentationer/.

Den tryckta versionen distribueras till aktieägare och andra som särskilt har anmält intresse för en tryckt version. Den kan beställas på www.coor.se eller via e-post till ir@coor.com.

Denna information är sådan information som Coor Service Management Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 mars 2021 klockan 13.00.

Mer information, pressbilder etc finns på www.coor.com. För ytterligare information, kontakta:

Klas Elmberg, CFO och IR-direktör, Coor

+46 10 559 65 80

klas.elmberg@coor.com

Magdalena Öhrn, kommunikationsdirektör, Coor

+46 10 559 55 19

magdalena.ohrn@coor.com

Som ledande facility management-leverantör, främst inriktad mot integrerade och komplexa helhetsuppdrag (IFM), är Coor med och skapar Nordens mest bästa arbetsmiljöer – smarta, hållbara och fulla av glädje. Coor erbjuder specialistkompetens inom arbetsplatsservice, fastighetsservice och strategiska rådgivningstjänster. Vi skapar värde genom att utföra, leda och effektivisera kundernas serviceverksamheter, så att våra kunder kan fokusera på vad de gör bäst.

Bland Coors kunder finns ett stort antal större och mindre företag och offentliga verksamheter i Norden, bland annat ABB, AB Volvo, Aibel, DNV-GL, E.ON, Ericsson, Equinor, ICA, NCC, PKA (Danska Polisen, Kriminalvården och Åklagar-myndigheten), Saab, Sandvik, SAS, Telia Company, Trafikverket, Vasakronan och Volvo Cars.

Coors verksamhet startade 1998 och är sedan 2015 noterat på Nasdaq Stockholmsbörsen. Coor tar ansvar för den verksamhet som bedrivs i förhållande till kunder, medarbetare och ägare, men också för hur den påverkar samhället och miljön i ett bredare perspektiv. Läs mer på www.coor.se

Prenumerera

Dokument & länkar