Delårsrapport januari – mars 2019, Coor Service Management Holding

Report this content

Delårsrapport januari – mars 2019, Coor Service Management Holding

Första kvartalet 2019

• Nettoomsättningen under första kvartalet ökade med 19 procent och uppgick till 2 535 (2 127) MSEK. Den organiska tillväxten uppgick till 10 procent, tillväxten       från förvärv till 7 procent och från valutaeffekter till 2 procent.
• Justerat EBITA ökade med 14 procent till 131 (115) MSEK och rörelsemarginalen uppgick till 5,2 (5,4) procent.
• EBIT uppgick till 77 (57) MSEK. Resultat efter skatt uppgick till 43 (17) MSEK.
• Resultat per aktie uppgick till 0,4 (0,2) SEK.
• Operativt kassaflöde uppgick till 124 (-61) MSEK.

                                                                                                              

RESULTAT I KORTHET, KONCERN Jan – mar Rullande Helår
(MSEK) 2019 2018 12 mån 2018
Nettoomsättning 2 535 2 127 9 896 9 489
Organisk tillväxt, % 10 10 10 10
Förvärvad tillväxt, % 7 4 10 10
Valutakurseffekter, % 2 0 3 3
Justerat EBITA 131 115 505 490
Justerad EBITA-marginal, % 5,2 5,4 5,1 5,2
EBIT 77 57 239 219
Resultat efter skatt 43 17 129 104
Operativt kassaflöde 124 -61 539 354
Resultat per aktie, SEK 0,4 0,2 1,4 1,1

För definitioner och beräkning av nyckeltal, se sidan 24. Jämförelsestörande poster redovisas i not 3.

Inbjudan till press- och analytikerpresentation

Den 2 maj klockan 14.00 CET presenterar bolagets koncernchef och CFO utvecklingen under första kvartalet genom en webcast. För att delta i webcasten kan du registrera dig via denna länk:

http://event.on24.com/wcc/r/1919004-1/71A28E4D8050F7AFD4B4920C0F8CA332?partnerref=rss-events

Om du vill lyssna på presentationen via telefon, ring +46850558354 (Sverige), +4723500236 (Norge), +4582333194 (Danmark), +358981710520 (Finland) eller

+443333009031 (England)  

Presentationsmaterialet liksom en upptagning av webcasten kommer att publiceras på bolagets websida www.coor.se under fliken Investerare/Rapporter-och-publikationer efter presentationen.

Kommande rapporttillfällen

Delårsrapport januari – juni 2019                                                     18 juli 2019

Delårsrapport januari – september 2019                                          7 november 2019

Delårsrapport januari – december 2019                                          12 februari 2020

Delårsrapport januari – mars 2020                                                   28 april 2020

För mer information

För frågor kring rapporten, kontakta CFO och IR-direktör Olof Stålnacke (+46 10 559 59 20).

För frågor om verksamheten eller bolaget i övrigt, kontakta vd och koncernchef Mikael Stöhr (+46 10 559 59 35) eller kommunikationsdirektör Magdalena Öhrn (+46 10 559 55 19).

IR-koordinator: Sara Marin (+46 10 559 59 51).

Mer information finns också på vår webbplats: www.coor.se

Denna information är sådan information som Coor Service Management Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 maj 2019 klockan 13.00 CET.

Coor är en ledande facility management-leverantör i Norden, inriktad främst mot integrerade och komplexa helhetsuppdrag (IFM). Coor erbjuder specialistkompetens inom arbetsplatsservice, fastighetsservice och strategiska rådgivningstjänster avseende utveckling av kundernas serviceverksamhet. Coor skapar värde genom att utföra, leda, utveckla och effektivisera kundernas serviceverksamheter så att de över tid stödjer kundernas kärnverksamhet optimalt. Bland kunderna finns ett stort antal större och mindre företag och offentliga verksamheter i Norden, bland annat ABB, AB Volvo, Aibel, Det Norske Veritas, E.ON, Ericsson, Equinor, EY, NCC, Politiet (danska polisen), Saab, Sandvik, SAS, Telia Company, Trafikverket, Vasakronan och Volvo Cars.

Coors verksamhet startade 1998 och är sedan 2015 noterat på Nasdaq Stockholmsbörsen. Coor tar ansvar för den verksamhet som bedrivs i förhållande till kunder, medarbetare och ägare, men också för hur den påverkar samhället och miljön i ett bredare perspektiv. Läs mer på www.coor.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar