• news.cision.com/
 • Coor/
 • Delårsrapport Januari – Mars 2021,  Coor Service Management Holding AB

Delårsrapport Januari – Mars 2021,  Coor Service Management Holding AB

Report this content

Delårsrapport, Januari – Mars 2021, Coor Service Management Holding AB.

Första kvartalet 2021                                                     

 • Nettoomsättningen under första kvartalet uppgick till 2 330 
  (2 541) MSEK. Den organiska tillväxten uppgick till -7 procent, tillväxten från förvärv till 0 procent och valutaeffekter till -2 procent.
 • Justerat EBITA ökade med 14 procent till 139 (122) MSEK och rörelsemarginalen uppgick till 6,0 (4,8) procent.
 • EBIT uppgick till 84 (61) MSEK. Resultat efter skatt var 53 (31) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 0,6 (0,3) SEK.
 • Kassagenereringen för de senaste 12 månaderna uppgick till
  98 (114) procent.
 • Skuldsättningsgraden i förhållande till justerat EBITDA uppgick till 1,5 (2,1).

RESULTAT I KORTHET, KONCERN

Inbjudan till press- och analytikerpresentation

Den 26 april 2021 klockan 14.00 CEST presenterar bolagets koncernchef och CFO utvecklingen under första kvartalet genom en webcast. För att delta i webcasten kan du registrera dig via denna länk:

https://onlinexperiences.com/Launch/QReg/ShowUUID=0E0C6E74-3AAD-42B1-8EC3-876481D71101

Om du vill lyssna på presentationen via telefon, ring +46850558366 (Sverige), +4723963938 (Norge), +4578150107 (Danmark), +358923195172 (Finland) eller +443333009268 (England).

Presentationsmaterialet liksom en upptagning av webcasten kommer att publiceras på bolagets websida www.coor.se under fliken Investerare/Rapporter-och-publikationer efter presentationen.

Finansiell kalender

Delårsrapport januari – juni 2021                        15 juli 2021

Delårsrapport januari – september 2021              9 november 2021                       

Delårsrapport januari – december 2021               10 februari 2022                         

Delårsrapport januari – mars 2022                       april 2022         

För mer information

För frågor kring rapporten, kontakta CFO och IR-direktör Klas Elmberg (+46 10 559 65 80).

För frågor om verksamheten eller bolaget i övrigt, kontakta vd och koncernchef AnnaCarin Grandin (+46 10 559 57 70) eller kommunikationsdirektör Magdalena Öhrn (+46 10 559 55 19).

Mer information finns också på vår webbplats: www.coor.se

Denna information är sådan information som Coor Service Management Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 april 2021 klockan 13.00 CEST.

Som ledande facility management-leverantör, främst inriktad mot integrerade och komplexa helhetsuppdrag (IFM), är Coor med och skapar Nordens bästa arbetsmiljöer – smarta, hållbara och fulla av glädje. Coor erbjuder specialistkompetens inom arbetsplatsservice, fastighetsservice och strategiska rådgivningstjänster. Vi skapar värde genom att utföra, leda och effektivisera kundernas serviceverksamheter, så att våra kunder kan fokusera på vad de gör bäst.

Bland Coors kunder finns ett stort antal större och mindre företag och offentliga verksamheter i Norden, bland annat ABB, AB Volvo, Aibel, DNV-GL, E.ON, Ericsson, Equinor, ICA, NCC, PKA (Danska Polisen, Kriminalvården och Åklagar-myndigheten), Saab, Sandvik, SAS, Telia Company, Trafikverket, Vasakronan och Volvo Cars.

Coors verksamhet startade 1998 och är sedan 2015 noterat på Nasdaq Stockholmsbörsen. Coor tar ansvar för den verksamhet som bedrivs i förhållande till kunder, medarbetare och ägare, men också för hur den påverkar samhället och miljön i ett bredare perspektiv. Läs mer på www.coor.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar