• news.cision.com/
  • Coor/
  • Delårsrapport Januari – Mars 2022 Coor Service Management Holding AB

Delårsrapport Januari – Mars 2022 Coor Service Management Holding AB

Report this content

Delårsrapport Januari – Mars 2022, Coor Service Management Holding AB.

Första kvartalet 2022   

  • Nettoomsättningen under första kvartalet var 2 955 (2 330) MSEK. Den organiska tillväxten uppgick till 11 procent, tillväxten från förvärv till 13 procent och valutaeffekter till 3 procent.
  • Justerat EBITA ökade med 35 procent till 187 (139) MSEK och rörelsemarginalen var 6,3 (6,0) procent.
  • EBIT uppgick till 123 (84) MSEK. Resultat efter skatt var 84 (53) MSEK.
  • Resultat per aktie uppgick till 0,9 (0,6) SEK.
  • Kassagenereringen för den senaste 12-månadersperioden uppgick till 93 (98) procent.
  • Skuldsättningsgraden i förhållande till justerat EBITDA uppgick till 1,7 (1,5).

 

 

”Stark start på året”

  

  AnnaCarin Grandin, vd och koncernchef Coor

 

 

 

RESULTAT I KORTHET, KONCERN

 

jan-mar

 

Rullande

jan-dec

 

2022

2021

 

12 mån

2021

Nettoomsättning, MSEK

2 955

2 330

 

10 728

10 104

 Organisk tillväxt, %

11

-7

 

8

3

 Förvärvad tillväxt, %

13

0

 

6

3

 Valutakurseffekter, %

3

-2

 

1

0

Justerat EBITA, MSEK

187

139

 

679

631

Justerad EBITA-marginal, %

6,3

6,0

 

6,3

6,2

EBIT, MSEK

123

84

 

442

403

Resultat efter skatt, MSEK

84

53

 

296

265

Kassagenerering, %

75

91

 

93

98

Resultat per aktie, SEK

0,9

0,6

 

3,1

2,8

 

 

Inbjudan till press- och analytikerpresentation

Den 29 april 2022 klockan 14.00 CEST presenterar bolagets koncernchef och CFO utvecklingen under första kvartalet genom en webcast.

 

För att delta i webcasten kan du registrera dig via denna länk:

https://onlinexperiences.com/Launch/QReg/ShowUUID=C6B47941-F472-4DEC-BC23-D136DC7D7AE1

 

Om du vill lyssna på presentationen via telefon, ring +46850558351 (Sverige) +4723963688 (Norge), +4578150108 (Danmark), +358923194478 (Finland) eller +443333009266 (England).

 

Presentationsmaterialet liksom en upptagning av webcasten kommer att publiceras på bolagets websida www.coor.com/sv under fliken Investerare/Rapporter-och-publikationer efter presentationen.

 

Finansiell kalender

Delårsrapport januari – juni 2022   15 juli 2022

Delårsrapport januari – september 2022  27 oktober 2022

Delårsrapport januari – december 2022  9 februari 2023

Delårsrapport januari – mars 2023   april 2023 

 

 

För mer information

För frågor kring rapporten, kontakta CFO och IR-direktör Klas Elmberg (+46 10 559 65 80).

 

För frågor om verksamheten eller bolaget i övrigt, kontakta vd och koncernchef AnnaCarin Grandin (+46 10 559 57 70) eller kommunikationsdirektör Magdalena Öhrn (+46 10 559 55 19).


Mer information finns också på vår webbplats: www.coor.com/sv

  

Denna information är sådan information som Coor Service Management Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29 april 2022 klockan 13.00 CEST.

 

Som ledande facility management-leverantör, främst inriktad mot integrerade och komplexa helhetsuppdrag (IFM), är Coor med och skapar Nordens bästa arbetsmiljöer – smarta, hållbara och fulla av glädje. Coor erbjuder specialistkompetens inom arbetsplatsservice, fastighetsservice och strategiska rådgivningstjänster. Vi skapar värde genom att utföra, leda och effektivisera kundernas serviceverksamheter, så att våra kunder kan fokusera på vad de gör bäst.

 

Bland Coors kunder finns ett stort antal större och mindre företag och offentliga verksamheter i Norden, bland annat ABB, AB Volvo, Aibel, DNV-GL, DSB, Ericsson, Equinor, ICA, Karolinska Universitetssjukhuset i Solna, NCC, PKA (Danska Polisen, Kriminalvården och Åklagar-myndigheten), PostNord, Saab, Sandvik, SAS, Telia Company, Trafikverket, Vasakronan och Volvo Cars.

 

Coors verksamhet startade 1998 och är sedan 2015 noterat på Nasdaq Stockholmsbörsen. Coor tar ansvar för den verksamhet som bedrivs i förhållande till kunder, medarbetare och ägare, men också för hur den påverkar samhället och miljön i ett bredare perspektiv. Läs mer på www.coor.com/sv

Prenumerera

Dokument & länkar