• news.cision.com/
  • Coor/
  • Hälften av alla nordiska företag har svårt att få tillbaka medarbetarna till kontoren – många ställer krav på full flexibilitet

Hälften av alla nordiska företag har svårt att få tillbaka medarbetarna till kontoren – många ställer krav på full flexibilitet

Report this content

Efter pandemin behöver arbetsgivare skapa ändamålsenliga och attraktiva kontor som möter medarbetarnas behov. Om inga kontorsförbättringar sker överväger 36 % att byta arbetsgivare. Siffran är hela 47 % i gruppen 18 till 30 år. Tre av fem företag planerar just nu strukturella anpassningar för att möta nya krav. Det visar en ny undersökning som Coor låtit göra bland  1 300 beslutsfattare och medarbetare i Norden.

– Tydligt är att vi återvänder till kontoret med helt nya önskemål, krav och behov, kommenterar AnnaCarin Grandin, koncernchef på Coor, undersökningen. En av tre medarbetare är beredda att byta arbetsgivare om inte kontorsarbetet anpassas till deras önskemål.

Arbetsgivarnas nya dilemma: Å ena sidan medarbetarnas behov – å andra sidan verksamhetens behov

 

– Vi ser stora skillnader mellan den modell olika bolag har valt för hybridarbete, men också att ingen modell enskilt verkar mer framgångsrik än någon annan. Det finns med andra ord inga tydliga tecken på rätt eller fel, utan det är bolagets och medarbetarnas unika behov som behöver stå i centrum, berättar Oscar Stjernborg, arbetsplatsstrateg på Coor.

 

Medarbetarens behov av att själv få välja var arbetet utförs är dock påtaglig, särskilt bland yngre. Det är dock relativt få bolag som erbjuder full flexibilitet idag och vi ser att många behöver en mer flexibel inriktning för att kunna behålla sina medarbetare.

 

– Det är med andra ord mycket som står på spel, säger Anna Carin Grandin. Fler företag måste börja se arbetsplatsernas stora betydelse för att attrahera och behålla talanger.

Servicen en del av upplevelsen: ”Kontoret måste övertrumfa hemmet”


Många bolag ser också över sin modell för hybridarbete just nu och förbereder ett skifte i hur kontorets ytor används. Servicetjänsterna på arbetsplatserna är en viktig del av lösningen.

 

– Erbjud riktigt bra service! Det fysiska kontorets attraktivitet måste helt enkelt övertrumfa hemmets bekvämlighet. De anställda ska välja att komma till arbetsplatsen – inte för att de måste, utan för att de vill, avslutar AnnaCarin Grandin.

Fakta om undersökningen:

Undersökningen utfördes av United Minds under april och maj 2022. Över 1 300 beslutsfattare och medarbetare i större bolag i Sverige, Norge, Finland och Danmark tillfrågades om sin syn på gårdagens, morgondagens och framtidens arbetsplatser. 

Ta del insikter från av rapporten och andra företags förändringsresor mot framtidens arbetsplats: www.coor.se/framtidensarbetsplats

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:


Magdalena Öhrn, kommunikationsdirektör 

magdalena.ohrn@coor.com eller 010-559 55 19

 

Oscar Stjernborg, Coor Advisory och talesperson för undersökningen

oscar.stjernborg@coor.com eller 076-761 23 53

 

  

Som ledande facility management-leverantör, främst inriktad mot integrerade och komplexa helhetsuppdrag (IFM), är Coor med och skapar Nordens bästa arbetsmiljöer – smarta, hållbara och fulla av glädje. Coor erbjuder specialistkompetens inom arbetsplatsservice, fastighetsservice och strategiska rådgivningstjänster. Vi skapar värde genom att utföra, leda och effektivisera kundernas serviceverksamheter, så att våra kunder kan fokusera på vad de gör bäst.

 

Bland Coors kunder finns ett stort antal större och mindre företag och offentliga verksamheter i Norden, bland annat ABB, AB Volvo, Aibel, DNV-GL, Ericsson, Equinor, ICA, Karolinska Universitetssjukhuset i Solna, NCC, PKA (Danska Polisen, Kriminalvården och Åklagarmyndigheten), Saab, Sandvik, SAS, Telia Company, Trafikverket, Vasakronan och Volvo Cars.

 

Coors verksamhet startade 1998 och är sedan 2015 noterat på Nasdaq Stockholmsbörsen. Coor tar ansvar för den verksamhet som bedrivs i förhållande till kunder, medarbetare och ägare, men också för hur den påverkar samhället och miljön i ett bredare perspektiv. Läs mer på www.coor.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media