Resultatet av 2015 års miljögranskning visar att miljön är ett prioriterat område

Sedan 2010 genomför Coor Service Management en omfattande miljögranskning av den service som utförs i kundernas verksamheter med hjälp av det egna miljöverktyget Coor Green Services. Efter 2015 års granskning har fler kunder uppnått guldnivån – trots att färre verksamheter reviderades.

Coor genomför varje år en omfattande miljögranskning av de servicetjänster som utförs i kundernas kontor, fastigheter eller andra anläggningar. Granskningen utförs med hjälp av Coors eget verktyg Coor Green Services, som är unikt i den mening att det täcker alla de tjänster som Coor levererar – inte bara enstaka produkter eller tjänster.

Under 2015 granskades serviceverksamheten vid 86 anläggningar, varav 77 anläggningar (eller 89,% procent) uppnått silver- eller guldnivå. Detta är en förbättring jämfört med föregående år, då 68 procent av de granskade siterna belönades med silver- eller guldnivå. De kunder och anläggningar som uppnått guldnivån presenteras nedan.

- Det är med stor glädje vi kan konstatera att resultatet förbättras år från år. Det visar att våra kunder tycker att miljön är prioriterad – och att man är beredd att vidta åtgärder för att minska sin klimatpåverkan, säger Maria Eriksson, ansvarig för miljöfrågor på Coor Service Management.

Coor Green Services är ett dynamiskt verktyg, och kriterierna ses över regelbundet för att garantera att det representerar en god miljöstandard. På begäran från några av bolagets större kunder kommer verktyget under 2016 att kompletteras med en platinumnivå.

- Hållbarhetsfrågor är viktiga för oss på Coor, och verktyget Coor Green Services hjälper oss att föra en proaktiv dialog om miljöförbättrande åtgärder med våra kunder. Vår målsättning är att verktyget ska utmana våra kunder att hela tiden välja mer miljövänliga lösningar. Vår förhoppning är att införandet av en platinumnivå kan fungera som ytterligare en sporre, säger Maria Eriksson.

Varje år utser också Coor i Sverige ”Årets Miljöstjärna”. Utmärkelsen går till en kund som utmärkts sig särskilt inom miljöområdet, och tillkännages i samband med en prisceremoni under våren.

Mer information om Coor Green Services finns på vår hemsida eller på en presentationsfilm som du hittar här: https://www.youtube.com/watch?v=R5F0BxTGX1c

Mer information, pressbilder etc finns på www.coor.com. För ytterligare information, kontakta
Maria Eriksson Samordnare, HSEQ, Coor Service Management +46 8 553 966 24 maria.eriksson3@coor.com
Åsvor Brynnel Hållbarhets- och Kommunikationschef,
Coor Service Management
+46 8 553 954 04 asvor.brynnel@coor.com

De 38 kontor/anläggningar som 2015 uppnådde Coor Green Services Gold var:

Arabiakeskus

CGI, Karlstad

Coor Service Management, Kista

DNVE Stavanger

DR (Danish Radio)

Ericsson, Copenhagen

Ericsson, Jorvas

Ericsson, Kumla

Ericsson, Borås

Ericsson, Linköping

Ericsson, Luleå

Ericsson, Lund

E.ON, Stockholm

Fortum, Karlstad

GN Store Nord A/S

ICA, Helsingborg

ICA, Kungälv

ICA, Kallebäck

ICA, Kalhäll

ICA, Borås

ICA, Solna

ICA, Sundbyberg

ICA, Västrås Mimer

ICA, Västerås Hacksta

ICA, Umeå

LF, Stockholm

Microsoft, Kista

Microsoft, Lysaker

NCC, Stockholm

NCC, Umeå

Oulun Yliopisto

Skype Sweden, Stockholm

Technopolis Kuopio

TeliaSonera, Trondheim

Vasakronan, Regionkontor Uppsala

Vasakronan, Regeringsgatan

Vasakronan, Solna Access

Vasakronan, KlaraZenit

Coor Service Management är en av Nordens ledande serviceleverantörer inriktad främst mot integrerade och komplexa facility management (FM)-uppdrag. Coor erbjuder specialistkompetens inom arbetsplatsservice (soft FM), fastighetsservice (hard FM) och strategiska rådgivningstjänster. Coor skapar värde genom att leda, utveckla och effektivisera kundernas serviceverksamheter så att de över tid stödjer kundernas kärnverksamhet optimalt. Bland kunderna finns ett stort antal mindre och större företag och offentliga verksamheter i Norden, bland annat AB Volvo, Aibel, Det Norske Veritas, DR (Dansk Radio), E.ON, Ericsson, EY, Evry, Kemira Kemi, NCC, Saab, Sandvik, SAS, Skanska, Statoil, TeliaSonera, Vasakronan, Vattenfall och Volvo Cars. Coor Service Management startade sin verksamhet 1998 och är sedan juni 2015 noterat på Nasdaq Stockholm-börsen. Bolaget har cirka 6 400 medarbetare (FTE) främst i Sverige, Danmark, Norge, och Finland, och årsomsättningen är cirka 7 500 MSEK. Coor tar ansvar för den verksamhet som bedrivs i förhållande till kunder, medarbetare och ägare, men också för hur den påverkar samhället och miljön i ett bredare perspektiv. Läs mer på http://www.coor.com/.

Taggar:

Prenumerera