Valberedning i Coor Service Management inför årsstämma 2018

Valberedningen i Coor Service Management ska enligt gällande nomineringsprocess beslutad av årsstämman bestå av styrelsens ordförande samt fyra ledamöter utsedda av de fyra röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna.

Utöver styrelsens ordförande Mats Granryd, har följande personer accepterat att ingå i valberedningen:

  •  Jan Andersson, Swedbank Robur Fonder
  •  Ulrika Danielson, Andra AP-fonden
  •  Jan Särlvik, Nordea Funds
  •  Malin Björkmo, Handelsbanken Fonder

Årsstämman kommer att hållas i Stockholm den 26 april 2018.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen i Coor Service   Management kan skicka dessa per e-post till nominationcommittee@coor.com, eller genom att ta kontakt direkt med valberedningens ordförande Jan Andersson.

Mer information, pressbilder etc finns på www.coor.com. För ytterligare information, kontakta:

Jan Andersson 
Valberedningens ordförande, Swedbank Robur 
+46 76 139 55 00 
jan.andersson@rossmore-advisors.com

Erik Strümpel 
Chefsjurist, Coor Service Management 
+46 10 559 59 72 
erik.strumpel@coor.com

Sofie Schough
Tf. Komm.chef, Coor Service Management 
+46 10 559 59 83 
sofie.schough@coor.com

Coor är en av Nordens ledande serviceleverantörer inriktad främst mot integrerade och komplexa facility management (FM)-uppdrag. Coor erbjuder specialistkompetens inom arbetsplatsservice (soft FM), fastighetsservice (hard FM) och strategiska rådgivningstjänster. Coor skapar värde genom att utföra, leda, utveckla och effektivisera kundernas serviceverksamheter så att de över tid stödjer kundernas kärnverksamhet optimalt. Bland kunderna finns ett stort antal mindre och större företag och offentliga verksamheter i Norden, bland annat AB Volvo, Aibel, Det Norske Veritas, E.ON, Ericsson, EY, Politiet (danska polisen), Saab, Sandvik, SAS, Skanska, Statoil, Telia Company, Trafikverket, Vasakronan och Volvo Cars.

Coor startade sin verksamhet 1998 och är sedan juni 2015 noterat på Nasdaq Stockholms-börsen. Per den 30 juni 2017 hade bolaget cirka 6 500 medarbetare främst i Sverige, Danmark, Norge, och Finland, och en årsomsättning på cirka 7 500 MSEK. Coor tar ansvar för den verksamhet som bedrivs i förhållande till kunder, medarbetare och ägare, men också för hur den påverkar samhället och miljön i ett bredare perspektiv. Läs mer på coor.se

Taggar:

Om oss

Coor är en ledande nordisk serviceleverantör, som erbjuder alla de facility management-tjänster som krävs för att ett företag eller offentlig verksamhet ska fungera bra och effektivt. Coor har marknadens bredaste erbjudande och specialistkompetens inom arbetsplatsservice (soft FM), fastighetsservice (hard FM) och strategisk rådgivning. Genom att kombinera olika tjänster från dessa serviceområden erbjuds unika, effektiva och flexibla lösningar som skapar värde för våra kunder. Vi kallar det smart service – SERVICE med IQ.

Prenumerera

Dokument & länkar