Valberedning i Coor Service Management inför årsstämma 2020

Report this content

Valberedningen i Coor Service Management ska enligt gällande nomineringsprocess beslutad av årsstämman bestå av styrelsens ordförande samt fyra ledamöter utsedda av de fyra röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna.

Utöver styrelsens ordförande Mats Granryd, utgörs valberedningen av följande personer:

  • Ulrika Danielson, Andra AP-fonden
  • Henrik Didner, Didner & Gerge Fonder
  • Tomas Risbecker, AMF – Försäkring och Fonder
  • Jan Särlvik, Nordea Funds

Årsstämman kommer att hållas i Stockholm den 28 april 2020.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen i Coor Service Management kan skicka dessa per e-post till valberedningens ordförande Tomas Risbecker på adress tomas.risbecker@amf.se.

Mer information, pressbilder etc finns på www.coor.com.

För ytterligare information, kontakta:

Tomas Risbecker, valberedningens ordförande, AMF                        

+ 46 70 223 15 08, tomas.risbecker@amf.se

Erik Strümpel, chefsjurist, Coor                            

+46 10 559 59 72, erik.strumpel@coor.com

Magdalena Öhrn, kommunikationsdirektör, Coor                  

+46 10 559 55 19, magdalena.ohrn@coor.com

Coor är en ledande facility management-leverantör i Norden, inriktad främst mot integrerade och komplexa helhetsuppdrag (IFM). Coor erbjuder specialistkompetens inom arbetsplatsservice, fastighetsservice och strategiska rådgivningstjänster avseende utveckling av kundernas serviceverksamhet. Coor skapar värde genom att utföra, leda, utveckla och effektivisera kundernas serviceverksamheter så att de över tid stödjer kundernas kärnverksamhet optimalt. Det kan bl a handla om fastighetsservice, lokalvård, restaurang samt post- och receptionstjänster. Bland kunderna finns ett stort antal större och mindre företag och offentliga verksamheter i Norden, bland annat ABB, Aibel, Det Norske Veritas, E.ON, Ericsson, Equinor, NCC, Politiet (danska polisen), Saab, Sandvik, SAS, Telia Company, Trafikverket, Vasakronan, Volvo Cars och Volvo Group.

Coors verksamhet startade 1998 och är sedan 2015 noterat på Nasdaq Stockholmsbörsen. Coor tar ansvar för den verksamhet som bedrivs i förhållande till kunder, medarbetare och ägare, men också för hur den påverkar samhället och miljön i ett bredare perspektiv. Läs mer på www.coor.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar