Valberedning i Coor Service Management inför årsstämma 2022

Report this content

Valberedningen i Coor Service Management ska enligt gällande nomineringsprocess beslutad av årsstämman bestå av styrelsens ordförande samt fyra ledamöter utsedda av de fyra röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna.

Utöver styrelsens ordförande Mats Granryd, utgörs valberedningen av följande personer:

• Ulrika Danielson, Andra AP-fonden

• Henrik Didner, Didner & Gerge fonder

• Sophie Larsén, Första AP-fonden

• Jan Särlvik, Nordea Funds

Årsstämman kommer att hållas i Stockholm den 29 april 2022.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen i Coor Service Management kan skicka dessa per e-post till valberedningens ordförande Jan Särlvik på adress jan.sarlvik@nordea.com.

För ytterligare information, kontakta:

Jan Särlvik, Valberedningens ordförande, Nordea

+46 733 577 035                                                                                                                    

jan.sarlvik@nordea.com

Erik Strümpel, Chefsjurist, Coor

+46 10 559 59 72

erik.strumpel@coor.com

Magdalena Öhrn, Kommunikationsdirektör, Coor

+46 10 559 5519

magdalena.ohrn@coor.com

Som ledande facility management-leverantör, främst inriktad mot integrerade och komplexa helhetsuppdrag (IFM), är Coor med och skapar Nordens bästa arbetsmiljöer – smarta, hållbara och fulla av glädje. Coor erbjuder specialistkompetens inom arbetsplatsservice, fastighetsservice och strategiska rådgivningstjänster. Vi skapar värde genom att utföra, leda och effektivisera kundernas serviceverksamheter, så att våra kunder kan fokusera på vad de gör bäst.

Bland Coors kunder finns ett stort antal större och mindre företag och offentliga verksamheter i Norden, bland annat ABB, AB Volvo, Aibel, DNV-GL, Ericsson, Equinor, ICA, NCC, PKA (Danska Polisen, Kriminalvården och Åklagarmyndigheten), PostNord, Saab, Sandvik, SAS, Telia Company, Trafikverket, Vasakronan och Volvo Cars.

Coors verksamhet startade 1998 och är sedan 2015 noterat på Nasdaq Stockholmsbörsen. Coor tar ansvar för den verksamhet som bedrivs i förhållande till kunder, medarbetare och ägare, men också för hur den påverkar samhället och miljön i ett bredare perspektiv. Läs mer på www.coor.com/sv

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar