Pressinbjudan – CMP visar upp investeringar i Köpenhamn

Köpenhamn är redan idag den största och mest populära kryssningsdestinationen i norra Europa. Samtidigt ökar intresset för kryssningar i hela världen. Den nya kajen i Nordhavnen, som ska stå klar till kryssningssäsongen 2013, kan ta emot tre större kryssningsfartyg samtidigt. På så sätt ska Copenhagen Malmö Port (CMP) kunna möta framtida behov och den globala konkurrensen.  

En annan av CMP:s större investeringar för att skapa en mer modern och effektiv hamn är utbyggnaden av området Prøvestenen. Området har utökats med ytterligare 18 hektar samt med 650 meter ny kaj och ska kunna utnyttjas av såväl hamnens befintliga kunder som av helt nya kunder. Efter att markarbetena avslutades under senhösten 2011 utvecklar nu CMP området med teknisk infrastruktur.

Söndagen den 6 maj öppnar CMP upp hamnen för allmänheten och för press. På båtturer som pågår hela dagen ges möjlighet att se områden som allmänheten normalt sett inte har tillgång till. Från båtarna ges en god bild av pågående expansion och utveckling av hamnen. I Frihavnen finns också en utställning där visioner för Köpenhamn och Malmö 2020 presenteras.

Båtturen för press avgår från Frihavnen kl. 9.00 till de två stora investeringarna, Prøvestenen och kryssningsterminalen. Under båtturen kommer VD Johan Röstin och vVD Lennart Pettersson att finnas med för att svara på frågor och berätta om CMP:s pågående och kommande hamnverksamhet i Köpenhamn och Malmö, där stora infrastrukturprojekt genomförs för tillfället.

Båtturen tar cirka 45 minuter.

Datum: Söndagen den 6 maj

Tid: 9.00

Plats: Frihavnen, Köpenhamn

Frågor: Anette Lindgren, anette.lindgren@cmport.com, 0706-924131

I samband med båtturen bjuder CMP på lättare förtäring.

Ackreditering för press är obligatorisk. Anmälan sker senast den 2 maj till anette.lindgren@cmport.com eller 0706-924131

CMP
Dansk-svenska Copenhagen Malmö Port AB (CMP) är det största hamnbolaget i Öresundsregionen. Företaget erbjuder varje år effektiv transportservice till nära 8 000 fartyg på en av Nordens mest dynamiska och expansiva marknader. CMP bildades 2001 genom en sammanslagning av hamnarna i Malmö och Köpenhamn. Företaget har ungefär cirka 400 medarbetare och omsatte cirka 785 MSEK under 2009. Verksamheten omfattar kryssnings- och containertrafik, men också ro-ro-, tank- och torrlastfartyg. Inom CMP finns dessutom Nordens största knutpunkt för biltransporter, som varje år hanterar 500 000 fordon. CMPs verksamhet baseras på miljöhänsyn och hållbara lösningar inom teknik, infrastruktur och service.

Prenumerera