Copernicus: De kanadensiska skogsbrändernas utsläpp är de högsta uppmätta någonsin - rökmolnet har nu nått Europa

Report this content

Copernicus

CAMS organiskt material aerosoloptiska djupanalyser vid 550nm från 1-26 juni 2023

Sedan början av maj har regionerna British Columbia, Saskatchewan, Northwestern Territories, Ontario, Quebec och Nova Scotia i Kanada drabbats av allvarliga skogsbränder. Utsläppen från dessa bränder fram till den 26 juni är de största årliga uppmätta utsläppen för Kanada under 21 år av mätningar. Röken från bränderna har lett till avsevärt försämrad luftkvalitet i hela Nordamerika och de har nu även nått den europeiska atlantkusten. Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) har följt utsläppen och intensiteten genom Fire Radiative Power (FRP).

Efter en ovanligt torr period med höga temperaturer har flera skogsbränder brutit ut i Kanada sedan början av maj. Inledningsvis var de koncentrerade till den västra delen av landet men senare även i de östra regionerna har bränderna orsakat totalt cirka 160 megaton koldioxidutsläpp, vilket är de högsta årliga totala uppmätta utsläppen för Kanada baserat på CAMS Global Fire Assimilation System (GFAS) mätningar från 2003 till idag.

Rökmolnets inverkan på luftkvaliteten på luftkvaliteten i Europa

En ytterligare ökning av intensiteten i skogsbränderna i Quebec och Ontario den 21-22 juni ledde ledde till en global prognos[GU1]  som visade en särskilt stark förflyttning av rökmoln över Nordatlanten. Det har nu nått Europa höga värden av aerosoloptiskt djup och kolmonoxid förväntas under tiden 26-29 juni. Det är viktigt att notera att långväga transport av rök, som i detta fall, tenderar att inträffa på högre höjder där luftföroreningarnas livslängd är längre, vilket innebär att uppträder mer som disig himmel med röda/orange solnedgångar. Följaktligen förväntas röken inte ha någon betydande inverkan på ytluftens kvalitet. CAMS prognoser för koncentrationer av partiklar (PM2,5 och PM10) vid ytan kan bidra till lokala luftföroreningar, förändringar övervakas hela tiden noggrant. 

CAMS Senior Scientist, Mark Parrington kommenterar: Vår övervakning av omfattningen och uthålligheten av brandutsläppen i Kanada sedan början av maj har visat hur ovanligt detta har varit jämfört med våra två decennier av mätningar. Den långväga rökförflyttning som vi för närvarande följer är inte ovanlig och förväntas inte ha någon betydande inverkan på ytluftens kvalitet i Europa, men det är en tydlig återspegling av brändernas intensitet att så höga värden av aerosoloptiskt djup och andra föroreningar i samband med rökmolnet är så höga när de når denna sida av Atlanten

CAMS ger aktuell information om plats, intensitet och uppskattade utsläpp av bränder runt om i världen, inklusive spårning av hur rökmolnen förflyttats och hur de påverkar atmosfärens sammansättning. CAMS-data är fritt tillgängliga att använda och kan fungera som ett viktigt hjälpmedel i beslutsprocesser för medborgare, företag och intressenter inom relaterade sektorer

Mer information om förflyttningen av rökmolnen i Europa här.

The CAMS Global Fire Monitoring Page finns här:

Läsa mer om brandövervakning CAMS Wildfire Q&As:

Om Copernicus och ECMWF

Copernicus är en del av Europeiska unionens rymdprogram, med finansiering från EU, och är dess flaggskeppsprogram för jordobservation. Verksamheten fungerar genom sex tematiska tjänster: Atmosfär, marina, mark, klimatförändringar, säkerhet och nödsituationer. Den levererar fritt tillgängliga driftsdata och tjänster som ger användarna tillförlitlig och aktuell information om vår planet och dess miljö. Programmet samordnas och hanteras av EU-kommissionen och genomförs i partnerskap med medlemsstaterna, European Space Agency (ESA), European Organization for Exploitation of Meteorological Satellites (EUMETSAT), European Center for Medium-Distance Weather Forecasts (ECMWF), EU-byråer och Mercator Océan, med flera.

ECMWF driver två tjänster från EU: s Copernicus Earth observationsprogram: Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) och Copernicus Climate Change Service (C3S). De bidrar också till Copernicus Emergency Management Service (CEMS), som genomförs av EU:s gemensamma forskningsråd (JRC). European Center for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF) är en oberoende mellanstatlig organisation som stöds av 35 stater. Det är både ett forskningsinstitut och en operativ tjänst 24/7 som producerar och sprider numeriska väderprognoser till sina medlemsstater. Dessa uppgifter är fullt tillgängliga för de nationella meteorologiska tjänsterna i medlemsstaterna. Superdatoranläggningen (och tillhörande dataarkiv) på ECMWF är en av de största i sin typ i Europa och medlemsstaterna kan använda 25 procent av sin kapacitet för sina egna ändamål

ECMWF har utökat antalet platser där man bedriver verksamhet. Förutom huvudkontoret i Storbritannien och Computing Center i Italien kommer nya kontor med fokus på aktiviteter som genomförs i partnerskap med EU, såsom Copernicus, finns i Bonn, Tyskland. 

 
Copernicus Atmosphere Monitoring Service webb  http://atmosphere.copernicus.eu/ 
Copernicus Climate Change Service webb https://climate.copernicus.eu/ 
Mer information om Copernicus: www.copernicus.eu 
ECMWF:s webb: https://www.ecmwf.int/ 

Twitter: 
@CopernicusECMWF 
@CopernicusEU 
@ECMWF 

#EUSpace 

Mediekontakt

Nuria Lopez
Communications | Copernicus Contracts and Press
Office of the Director General
European Centre for Medium-Range Weather Forecasts
Reading, UK | Bologna, Italy
Email: copernicus-press@ecmwf.int
Phone: +44 (0)118 949 9778
Mobile: +44 (0)7392 277 523
Twitter: @CopernicusECMWF

Björn Mogensen
+46 708-184298
bjorn.mogensen@mogensen.info

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar