Copernicus: De pågående utsläppen från vulkanen La Palma drabbar hela Europa och Karibien

Report this content

Som en del av det kontinuerliga arbetet med atmosfärisk sammansättning och luftkvalitet runt om i världen följer forskare från Copernicus Atmosphere Monitoring Service effekterna av vulkanutbrottet i Cumbre Vieja på La Palma på Kanarieöarna. Det har orsakat att stora mängder svaveldioxid rört sig över Nordafrika, Europa samt till Karibien.

Copernicus

CAMS Prognos för svaveldioxid klockan 00 GMT den 19 oktober och giltig för klockan 12 GMT. CAMS-prognoser baseras på satellitobservationer av SO2-totalkolonner (dvs. antalet svaveldioxidmolekyler per ytenhet i en kolumn från ytan till toppen av atmosfären). Källa: Copernicus Atmosphere Monitoring Service/ECMWF

Forskare vid Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) har följt vulkanen Cumbre Vieja på La Palma i atmosfärens sedan den först fick utbrott den 19 september 2021. Stora mängder svaveldioxid (SO2) över rört sig tusentals kilometer på grund av detta. Vulkanen, på den spanska ön La Palma på Kanarieöarna fick utbrott för första gången på 50 år, vilket orsakat omfattande förstörelse med flera lavaströmmar och visar inga tecken på att avta efter nästan en månad av aktivitet.

CAMS, som genomförs av European Center for Medium-Range Weather Forecasts på uppdrag av EU-kommissionen med finansiering från EU, övervakar konsekvent luftkvaliteten över hela världen och ger användare information om tidigare atmosfäriska sammansättningar och prognoser för de närmaste dagarna. Med hjälp av data från satellitobservationer kan CAMS bedöma många aspekter av global luftkvalitet, inklusive effekterna av naturfenomen som vulkanutbrott, skogsbränder och ökenstoft. Kombinationen av observationsdata med en detaljerad modell av jordens atmosfär gör att CAMS kan förutsäga atmosfärisk sammansättning upp till 5 dagar i förväg. Sedan vulkanen Cumbre Vieja först fick utbrott i september har CAMS-forskare övervakat förflyttningen och den kemiska utvecklingen av svaveldioxiden från vulkanen när den har transporterats över Nordafrika, Europa och Atlanten. Även om prognoserna kan visa svaveldioxid i atmosfären visar den inte eller ger information om vulkanisk aska, Det gör däremot Volcanic Ash Advisory Centres (VAACs).

När vulkanen Cumbre Vieja först fick utbrott den 19 september 2021 förflyttades utsläppen huvudsakligen över norra Afrika och Sydeuropa, inklusive Spanien och Portugal men nådde så småningom norra och västra Europa.

CopernicusCopernicus
CAMS-analys av dammkoncentrationen i ökenstoft från Sahara (vänster) och sulfatkoncentrationen (höger) i Karibien den 9 oktober. Upphovsman: Copernicus Atmosphere Monitoring Service/ECMWF.

I början av oktober ändrades vindriktningen och CAMS spårade svaveldioxiden ungefär 5 000 kilometer västerut i Karibien. Förutom svaveldioxid ger CAMS information om partiklar i atmosfären, både när det gäller koncentrationen och i Aerosol Optical Depth (AOD). Kemisk omvandling av svaveldioxid till sulfat-aerosol ingår i CAMS-modellen och CAMS-analyser av AOD för denna period avslöjade en transport av sulfat-aerosol i kombination med svaveldioxid. Transport av damm från Sahara över Atlanten sammanfaller med det vulkaniska utsläppet vilket resulterat i dis och dålig luftkvalitet i Puerto Rico och andra delar av Karibien gick sikten mellan den 8 och 10 oktober ned till åtta kilometer eller mindre. Utvärdering av CAMS-prognoser för koncentrationer av fina partiklar (PM2,5) visade ökade värden i Puerto Rico, motsvarande in-site-mätningar.

Mark Parrington, seniorforskare vid ECMWF Copernicus Atmosphere Monitoring Service, kommenterar: ”Vulkanen Cumbre Vieja har nu haft konsekvent utbrott i över en månad med stora effekter på atmosfärens sammansättning, liksom den lokala förödelsen av lavaflödet. I CAMS övervakar vi luftkvaliteten runt om i världen för att bättre förstå effekterna av naturligt förekommande händelser som detta. Vår övervakning baseras på satellitobservationer av svaveldioxid och vi antar en första injektion på cirka 5 km höjd. I detta fall verkar det vara rimligt för fjärrtransportering av utsläppen över Europa och så långt som till Karibien. När svaveldioxidmolnet är på den höjd vi sett över Europa är risken för minskad luftkvalitet mycket liten. Men när vi spårade utsläppen efter 5 000 km mot Karibien såg vi försämringen av luftkvalitet relaterad till omvandlingen av svaveldioxid till sulfat-aerosol, vilket också sammanföll med ankomsten av damm från Sahara.”

"Även om utbrottet av en vulkan är ett naturligt fenomen, är det viktigt att vi övervakar höjden, fötflyttningarna av svaveldioxid för att förstå eventuella effekter på luftkvaliteten", lägger han till.

Svaveldioxidutsläppen förutspås av CAMS dagliga prognoser att återcirkulera till norra och västra Europa i mitten av oktober. Forskare kommer att fortsätta att övervaka luftkvaliteten i de drabbade regionerna så länge vulkanen är aktiv.

CAMS total prognos för svaveldioxiden:
https://atmosphere.copernicus.eu/charts/cams/sulphur-dioxide-forecasts?facets=undefined&time=2021092100,57,2021092309&projection=classical_south_west_europe&layer_name=composition_so2_totalcolumn

CAMS svaveldioxiden prognoser för jordytan:
https://atmosphere.copernicus.eu/charts/cams/sulphur-dioxide-forecasts?facets=undefined&time=2021092100,57,2021092309&projection=classical_south_west_europe&layer_name=composition_so2_surface

En visualisering med Windy.com-appen av den prognosticerade förflyttningen av svaveldioxid från Cumbre Vieja-vulkanen: https://twitter.com/m_parrington/status/1448267884065591302?s=20

Mer information om utmaningar i modeller av vulkaniska utbrott: https://atmosphere.copernicus.eu/solving-challenges-modelling-volcanic-eruptions

More information on the eruption of Cumbre Vieja: https://atmosphere.copernicus.eu/cams-monitors-transport-so2-la-palma-volcano-nf

För att förstå och analysera luftkvalitet har CAMS nyligen deltagit i uppdateringen av WHO:s globala riktlinjer för luftkvalitet. Rapporten laddas ner här:

https://www.who.int/publications/i/item/9789240034228.

Om ECMWF och Copernicus

Copernicus är en del av Europeiska unionens rymdprogram, med finansiering från EU, och är dess flaggskeppsprogram för jordobservation. Verksamheten fungerar genom sex tematiska tjänster: Atmosfär, marina, mark, klimatförändringar, säkerhet och nödsituationer. Den levererar fritt tillgängliga driftsdata och tjänster som ger användarna tillförlitlig och aktuell information om vår planet och dess miljö. Programmet samordnas och hanteras av EU-kommissionen och genomförs i partnerskap med medlemsstaterna, European Space Agency (ESA), European Organization for Exploitation of Meteorological Satellites (EUMETSAT), European Center for Medium-Distance Weather Forecasts ( ECMWF), EU-byråer och Mercator Océan, med flera.

ECMWF driver två tjänster från EU: s Copernicus Earth observationsprogram: Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) och Copernicus Climate Change Service (C3S). De bidrar också till Copernicus Emergency Management Service (CEMS), som genomförs av EU:s gemensamma forskningsråd (JRC). European Center for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF) är en oberoende mellanstatlig organisation som stöds av 34 stater. Det är både ett forskningsinstitut och en operativ tjänst 24/7 som producerar och sprider numeriska väderprognoser till sina medlemsstater. Dessa uppgifter är fullt tillgängliga för de nationella meteorologiska tjänsterna i medlemsstaterna. Superdatoranläggningen (och tillhörande dataarkiv) på ECMWF är en av de största i sin typ i Europa och medlemsstaterna kan använda 25 procent av sin kapacitet för sina egna ändamål.

ECMWF har utökat antalet platser där man bedriver verksamhet. Förutom huvudkontoret i Storbritannien och Computing Center i Italien kommer nya kontor med fokus på aktiviteter som genomförs i partnerskap med EU, såsom Copernicus, att lokaliseras i Bonn, Tyskland med början sommaren 2021.

Copernicus Atmosphere Monitoring Service webb: http://atmosphere.copernicus.eu/

Copernicus Climate Change Service webb: https://climate.copernicus.eu/
Mer information om Copernicus: www.copernicus.eu

ECMWF:s webb: https://www.ecmwf.int/

Twitter:
@CopernicusECMWF
@CopernicusEU
@ECMWF

Mediekontakt

Nuria Lopez
Communications | Copernicus Contracts and Press
Office of the Director General
European Centre for Medium-Range Weather Forecasts
Reading, UK | Bologna, Italy
Email: copernicus-press@ecmwf.int
Phone: +44 (0)118 949 9778
Mobile: +44 (0)7392 277 523
Twitter: @CopernicusECMWF

Björn Mogensen
Oxenstierna Kommunikation
+46 708-184298
bjorn.mogensen@oxkom.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media