Copernicus: Europas kallaste april sedan 2003. Globalt dock 0,2°C över genomsnittet

Copernicus Climate Change Service (C3S), implementerad av europeiska centret för medelväderprognoser för Europeiska unionen, publicerar månatliga klimatbulletiner som rapporterar om de förändringar som observerats i den globala ytluftstemperaturen, havsisutbredningen samt hydrologiska variabler. Alla rapporterade resultat är baserade på datorgenererade analyser som använder miljarder mätningar från satelliter, fartyg, flygplan och väderstationer runt om i världen.

Copernicus

Ytlufttemperaturavvikelse för april 2021 i förhållande till aprilgenomsnittet för perioden 1991-2020. Datakälla: ERA5. Upphov: Copernicus Climate Change Service (C3S) / ECMWF. Videomaterial som medföljer kartorna finns här.

Ytlufttemperaturer i april 2021:

  • Den globala medeltemperaturen för april 2021 var cirka 0,2°C högre än genomsnittet 1991-2020 för april
  • Globalt sett var april 2021 varmare än någon april före 2010, men kallare än april 2010 samt 2016-2020
  • April 2021 var den kallaste aprilmånaden sedan 2003 i hela Europa
  • Temperaturerna var långt över genomsnittet över delar av nordöstra Kanada, nordvästra Ryssland och Mellanöstern

Kartan och citerade datavärden är från ECMWF Copernicus Climate Change Services ERA5-dataset. Områdesgenomsnitt för temperatur över den europeiska regionen gäller endast land med följande längd-/latitudgränser: 25W-40E, 34N-72N.

C3S har följt Världsmeteorologiska organisationens (WMO) rekommendation att använda den senaste 30-årsperioden för beräkning av klimatologiska medelvärden och har nyligen ändrats till referensperioden 1991-2020 i C3S-klimatbulletinerna. Siffror och grafik för både den nya och föregående perioden (1981-2010) tillhandahålls fritt.

Mer information om klimatvariabler i april och klimatuppdateringar från tidigare månader samt högupplöst grafik kan laddas ner här:

https://climate.copernicus.eu/monthly-climate-bulletins

Mer information om C3S-datauppsättningen och hur den sammanställs finns här:

https://climate.copernicus.eu/climate-bulletin-about-data-and-analysis

Mer information om bytet av referensperioden finns här:

https://climate.copernicus.eu/new-decade-reference-period-change-climate-data

Svar på vanliga frågor om temperaturövervakning finns här:

https://climate.copernicus.eu/temperature-qas 

Mediekontakt

Nuria Lopez
Communications | Copernicus Contracts and Press
Office of the Director General
European Centre for Medium-Range Weather Forecasts
Reading, UK | Bologna, Italy
Email: copernicus-press@ecmwf.int
Phone: +44 (0)118 949 9778
Mobile: +44 (0)7392 277 523
Twitter: @CopernicusECMWF

Björn Mogensen
Oxenstierna Kommunikation
+46 708-184298
bjorn.mogensen@oxkom.se

Om ECMWF och Copernicus
Copernicus är EU:s flaggskeppsprogram för jordobservationer och leder sex stycken olika tematiska tjänster: Atmosphere, Marine, Land, Climate Change, Security och Emergency. Copernicus levererar fritt tillgängliga operationella data och tjänster som ger användare tillförlitlig och uppdaterad information som är relaterad till vår planet och dess miljö. Programmet koordineras och leds av Europeiska kommissionen och den är även implementerad i samarbete med EU:s medlemsländer och bland annat European Space Agency (ESA), European Organisation for the Exploitation of Meteorological Satellites (EUMETSAT), the European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF), EU-myndigheter och Mercator Océan.

ECMWF leder två tjänster från EU:s Copernicus Earth Observation-program: Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) och Copernicus Climate Change Service (C3S). De bidrar även till Copernicus Emergency Management Service (CEMS). European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF) är en mellanstatlig organisation som stödjs av 34 stater. Det är både ett forskningsinstitut och en operationell service som är igång 24 timmar om dygnet för att producera och sprida numeriska väderprognoser till medlemsstaterna. Datan är fullt tillgänglig till den medlemsstaternas metrologiska institut. ECMWF har även en anläggning som innehåller en superdator och ett dataarkiv. Denna anläggning är en av de största i Europa, och medlemsstater kan använda 25 % av kapaciteten i en anläggning för eget bruk.

Copernicus Atmosphere Monitoring Service hemsida: http://atmosphere.copernicus.eu/
Copernicus Climate Change Service hemsida: https://climate.copernicus.eu/
Mer information om Copernicus finns på: www.copernicus.eu
ECMWF hemsida: https://www.ecmwf.int/

 

Twitter:
@CopernicusECMWF
@CopernicusEU
@ECMWF

 

Taggar:

Prenumerera

Media

Media