Copernicus: Februari kallare än genomsnittet över Ryssland och Nordamerika. Nära genomsnittlig vinter i Europa

Report this content

Copernicus
Ytlufttemperaturavvikelse för februari 2021 i förhållande till februarisnittet för perioden 1991-2020. Datakälla: ERA5. Upphovsman: Copernicus Climate Change Service (C3S) / ECMWF. Videomaterial som följer med kartorna finns här.

Copernicus Climate Change Service (C3S), genomfört av Europeiska centrumet för medelväderprognoser på Europeiska unionens vägnar, publicerar rutinmässigt månatliga klimatbulletiner som rapporterar om de förändringar som observerats i yttemperatur, havsis och hydrologiska variabler. Alla rapporterade resultat är baserade på datorgenererade analyser med hjälp av miljarder mätningar från satelliter, fartyg, flygplan och väderstationer runt om i världen.

Februari 2021 ytlufttemperatur:

  • Globalt var februari 2021 nära genomsnittet 1991-2020 (0,26 ° C varmare än genomsnittet 1981-2010), med den kallaste anomalin på nästan sex år
  • Februari var mycket kallare än genomsnittet 1991-2020 över stora delar av Ryssland och Nordamerika, men mycket varmare än genomsnittet över delar av Arktis och i ett band som sträcker sig österut från nordvästra Afrika och södra Europa till Kina
  • Temperaturen för Europa som helhet, för februari 2021, var också nära genomsnittet 1991-2020, även om delar av Europa upplevde betydande temperaturvariationer

Temperatur boreal vinter (december 2020 - februari 2021)

  • För boreal vinter täcker regionen med de mest över genomsnittliga temperaturerna nordöstra Kanada, Grönland och Arktiska havet, medan Sibirien utmärker sig som den region med de lägsta temperaturerna under genomsnittet  
  • Vintertemperaturerna för hela Europa låg strax över genomsnittet 1991-2020

Copernicus

 

Ytlufttemperaturanomali för den boreala vintern från december 2020 till februari 2021 i förhållande till genomsnittet för 1991-2020. Datakälla: ERA5. Upphov: Copernicus Climate Change Service / ECMWF.

Kartan och citerade datavärden är från ECMWF Copernicus Climate Change Services ERA5-dataset. Områdesgenomsnitt för temperatur över den europeiska regionen är endast för land med följande längd-/latitudgränser: 25W-40E, 34N-72N.

C3S har följt världsmeteorologiska organisationens (WMO) rekommendation att använda den senaste 30-årsperioden för beräkning av klimatologiska medelvärden och har nyligen ändrats till referensperioden 1991-2020 för sina C3S-klimatbulletiner. Men både den nya och den föregående perioden (1981-2010) används i alla siffror för öppenhet.

Mer information om klimatvariabler i februari och klimatuppdateringar från tidigare månader samt högupplöst grafik kan laddas ner här: https://climate.copernicus.eu/monthly-climate-bulletins

Mer information om C3S data set och hur det sammanställs finns här:

https://climate.copernicus.eu/climate-bulletin-about-data-and-analysis

Mer information om bytet av referensperioden finns här:

https://climate.copernicus.eu/new-decade-reference-period-change-climate-data

Svar på vanliga frågor om temperaturövervakning finns här:  

https://climate.copernicus.eu/temperature-qas

Mediekontakt

Nuria Lopez
Communications | Copernicus Contracts and Press
Office of the Director General
European Centre for Medium-Range Weather Forecasts
Reading, UK | Bologna, Italy
Email: copernicus-press@ecmwf.int
Phone: +44 (0)118 949 9778
Mobile: +44 (0)7392 277 523
Twitter: @CopernicusECMWF

Björn Mogensen
Oxenstierna Kommunikation
+46 708-184298
bjorn.mogensen@oxkom.se

Om ECMWF och Copernicus
Copernicus är EU:s flaggskeppsprogram för jordobservationer och leder sex stycken olika tematiska tjänster: Atmosphere, Marine, Land, Climate Change, Security och Emergency. Copernicus levererar fritt tillgängliga operationella data och tjänster som ger användare tillförlitlig och uppdaterad information som är relaterad till vår planet och dess miljö. Programmet koordineras och leds av Europeiska kommissionen och den är även implementerad i samarbete med EU:s medlemsländer och bland annat European Space Agency (ESA), European Organisation for the Exploitation of Meteorological Satellites (EUMETSAT), the European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF), EU-myndigheter och Mercator Océan.

ECMWF leder två tjänster från EU:s Copernicus Earth Observation-program: Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) och Copernicus Climate Change Service (C3S). De bidrar även till Copernicus Emergency Management Service (CEMS). European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF) är en mellanstatlig organisation som stödjs av 34 stater. Det är både ett forskningsinstitut och en operationell service som är igång 24 timmar om dygnet för att producera och sprida numeriska väderprognoser till medlemsstaterna. Datan är fullt tillgänglig till den medlemsstaternas metrologiska institut. ECMWF har även en anläggning som innehåller en superdator och ett dataarkiv. Denna anläggning är en av de största i Europa, och medlemsstater kan använda 25 % av kapaciteten i en anläggning för eget bruk.

Copernicus Atmosphere Monitoring Service hemsida: http://atmosphere.copernicus.eu/
Copernicus Climate Change Service hemsida: https://climate.copernicus.eu/
Mer information om Copernicus finns på: www.copernicus.eu
ECMWF hemsida: https://www.ecmwf.int/

 

Twitter:
@CopernicusECMWF
@CopernicusEU
@ECMWF

 

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar