Copernicus: Många tidiga skogsbränder i år ger rekord i utsläpp på Norra halvklotet i år

Report this content

Copernicus

CAMS-analys Organiskt material Aerosol Optiskt djup vid 550 nm för perioden 1-31 maj 2023

Under våren 2023 drabbades flera regioner på norra halvklotet av betydande skogsbränder, några av dem var till och med rekordnoteringar. Särskilt i Spanien, Kanada och Ryssland har resultaten varit särskilt markanta för den här tiden på året. Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) har spårat intensiteten av skogsbränder och deras utsläpp i atmosfären och presenterar en rapport om de nuvarande förhållandena innan den boreala sommaren börjar.

Tidiga vårbränder i Spanien

Skogsbränderna på norra halvklotet började tidigt i år med betydande bränder i Spanien redan i mars. Sedan den 23 mars har forskare från CAMS spårat betydande brandaktivitet i olika regioner i Spanien, främst i Valencia, dessutom ytterligare bränder i Asturien och Kantabrien som dock är av mindre omfattning än de i Valencia.

Copernicus

GFASv1.2 mars totala beräknade koldioxidutsläpp för Spanien.

Som ett resultat av dessa bränder upplevde Spanien de högsta uppmätta utsläppsnivåerna för denna månad, i nivå med bränderna 2012. Att ha bränder med dessa proportioner så tidigt på året är ovanligt. Copernicus data visar hur brandrisken förvärrats av de höga temperaturer och torra förhållanden som drabbade kontinenten föregående vinter.

Skogsbränder i Eurasien och rekordutsläpp i Kanada

Under mars, april och maj hade Centralamerika skogsbränder något över genomsnittet som resulterade i att en del rök transporterades till Nordamerika och Nordatlanten.

Under maj rasade betydande bränder i två olika regioner på norra halvklotet: en i Eurasien och den andra i västra Kanada. Skogsbränderna i Eurasien drabbade Kazakstan, Mongoliet och några angränsande regioner i Ryssland inklusive Kurgan, Tyumen, Omsk och Novosibirsk. Bränderna i regionen brann med hög intensitet, i vissa regioner över det uppmätta genomsnittet 2003-2022. Det totala beräknade utsläppen för månaden var jämförbara med maj de senaste åren.

Copernicus

GFAS v1.2 aktiva skogsbränder och brandstrålningskraft över Kanada under maj 2023. 

Storskaliga skogsbränder rasade i västra Kanada under hela maj 2023. CAMS dagliga data om total Fire Radiative Power (FPR) har visat betydande skogsbrandaktivitet i British Columbia, Alberta, Saskatchewan och Northwest Territories sedan början av maj, med ökande aktivitet längre österut i Ontario och Nova Scotia i slutet av månaden. Dessutom har CAMS spårat betydande utsläpp från dessa bränder som transporterats långväga över Nordamerika och Atlanten och som till och med nått Skandinavien och Norra ishavet. Kanada har bland de högsta uppmätta utsläppen för maj månad och slog därmed de totala rekorden i British Colombia, Saskatchewan, Northwest Territories och Nova Scotia.

Situationen i Saskatchewan var särskilt extrem, med tanke på att de tidigare rekordutsläppen för regionen under en enda majmånad var två megaton, medan de i maj 2023 var över 23 megaton.

Mark Parrington, CAMS Senior Scientists, kommenterar: "När norra halvklotet närmar sig sommaren förväntas risken för skogsbränder öka med höga temperaturer och torrare förhållanden. Övervakning av detta och skogsbrändernas utveckling är avgörande för förståelsen av bakomliggande orsaker och effekterna på atmosfären för att därefter kunna vidta lämpliga åtgärder.

CAMS, som genomförs av European Centre for Medium-Range Weather Forecasts på uppdrag av Europeiska kommissionen med finansiering från Europeiska unionen, har övervakat skogsbränder och deras utsläpp under hela året och tillhandahåller data om detta via Global Fire Assimilation System (GFAS). Systemet är baserat på satellitobservationer av aktiva bränder och Fire Radiative Power (FRP), ett mått på brandintensitet, för att uppskatta utsläpp av kol och ett brett spektrum av luftföroreningar. Här finns 20 års mätvärden samlade.

Mer information om skogsbränder i Kanada och Ryssland här:

The CAMS Global Fire Monitoring Page kan nås här:

Mer om bevakning av skogsbränder på CAMS Wildfire Q&As:

Om Copernicus och ECMWF

Copernicus är en del av Europeiska unionens rymdprogram, med finansiering från EU, och är dess flaggskeppsprogram för jordobservation. Verksamheten fungerar genom sex tematiska tjänster: Atmosfär, marina, mark, klimatförändringar, säkerhet och nödsituationer. Den levererar fritt tillgängliga driftsdata och tjänster som ger användarna tillförlitlig och aktuell information om vår planet och dess miljö. Programmet samordnas och hanteras av EU-kommissionen och genomförs i partnerskap med medlemsstaterna, European Space Agency (ESA), European Organization for Exploitation of Meteorological Satellites (EUMETSAT), European Center for Medium-Distance Weather Forecasts (ECMWF), EU-byråer och Mercator Océan, med flera.

ECMWF driver två tjänster från EU: s Copernicus Earth observationsprogram: Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) och Copernicus Climate Change Service (C3S). De bidrar också till Copernicus Emergency Management Service (CEMS), som genomförs av EU:s gemensamma forskningsråd (JRC). European Center for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF) är en oberoende mellanstatlig organisation som stöds av 35 stater. Det är både ett forskningsinstitut och en operativ tjänst 24/7 som producerar och sprider numeriska väderprognoser till sina medlemsstater. Dessa uppgifter är fullt tillgängliga för de nationella meteorologiska tjänsterna i medlemsstaterna. Superdatoranläggningen (och tillhörande dataarkiv) på ECMWF är en av de största i sin typ i Europa och medlemsstaterna kan använda 25 procent av sin kapacitet för sina egna ändamål

ECMWF har utökat antalet platser där man bedriver verksamhet. Förutom huvudkontoret i Storbritannien och Computing Center i Italien kommer nya kontor med fokus på aktiviteter som genomförs i partnerskap med EU, såsom Copernicus, finns i Bonn, Tyskland. 

 
Copernicus Atmosphere Monitoring Service webb  http://atmosphere.copernicus.eu/ 

Copernicus Climate Change Service webb https://climate.copernicus.eu/ 

Mer information om Copernicus: www.copernicus.eu 

ECMWF:s webb: https://www.ecmwf.int/ 

Twitter: 
@CopernicusECMWF 
@CopernicusEU 
@ECMWF 

#EUSpace

Mediekontakt

Nuria Lopez
Communications | Copernicus Contracts and Press
Office of the Director General
European Centre for Medium-Range Weather Forecasts
Reading, UK | Bologna, Italy
Email: copernicus-press@ecmwf.int
Phone: +44 (0)118 949 9778
Mobile: +44 (0)7392 277 523
Twitter: @CopernicusECMWF

Björn Mogensen
+46 708-184298
bjorn.mogensen@mogensen.info

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar