Copernicus: Näst lägst uppmätta utbredning av havsis i Antarktis; Globalt femte varmaste mars någonsin

Report this content

Copernicus

Anomali i ytlufttemperaturen under mars 2022 i förhållande till marsgenomsnittet för perioden 1991-2020. Datakälla: ERA5. Källa: Copernicus Climate Change Service/ECMWF.

Copernicus Climate Change Service (C3S), implementerat av European Centre for Medium Range Weather Forecasts på uppdrag av Europeiska kommissionen, publicerar rutinmässigt månatliga klimatbulletiner som rapporterar om förändringar som observerats i den globala ytlufttemperaturen, havsisen och hydrologiska variabler. Alla de rapporterade fynden är baserade på datorgenererade analyser med hjälp av miljarder mätningar från satelliter, fartyg, flygplan och väderstationer runt om i världen.

Ytlufttemperatur i mars 2022:

  • Den globala medeltemperaturen för mars 2022 var cirka 0,4ºC högre än genomsnittet för mars 1991–2020, vilket gör den till den femte varmaste marsmånaden någonsin
  • Europa som helhet var cirka 0,4ºC kallare än genomsnittet i mars 2022, vilket är det tredje kallaste på de senaste 10 åren
  • Det fanns en kontrast i temperaturavvikelser i Europa, med varmare förhållanden än genomsnittet i norr och kallare förhållanden än genomsnittet i söder; dessa kalla förhållanden sträckte sig in i norra Afrika och över till Ryssland
  • Det var onormalt varmt i stora delar av Arktis och Antarktis
  • Arktis upplevde den fjärde varmaste marsmånaden någonsin
  • I Antarktis slogs de dagliga högsta temperaturrekorden

Copernicus

Månatliga arktiska medeltemperaturavvikelser från 1979 till 2022, i förhållande till 1991-2020. Datakälla: ERA5. Källa: Copernicus Climate Change Service/ECMWF.

Havsisläget i mars 2022

  • Antarktis havsis utbredning för mars var 26 procent under genomsnittet 1991-2020, det näst lägsta läget under 44 år av satellitmätningar, med stora områden med havsiskoncentrationer under genomsnittet i Ross-, Amundsen- och norra Weddellhavet.
  • Arktis havsisutbredning var 3 procent under genomsnittet 1991–2020, vilket fortsätter mönstret med värden under genomsnittet, men inte extremt låga utbredningar som observerats sedan juli 2021.

Copernicus

Vänster: Genomsnittlig koncentration av havsis i Antarktis för mars 2022. Den tjocka orange linjen anger den klimatologiska iskanten för mars för perioden 1991-2020. Till höger: Anomalier i koncentrationen av havsisen i Antarktis för mars 2022 i förhållande till genomsnittet i mars för perioden 1991-2020. Datakälla: ERA5. Källa: Copernicus Climate Change Service/ECMWF.

Kartor och angivna datavärden för temperatur är från ECMWF Copernicus Climate Change Services ERA5-datauppsättning. Områdesmedelvärden för temperatur i den europeiska regionen är endast över land med följande longitud/latitudgränser: 25W-40E, 34N-72N. Områdesmedelvärden för temperatur över den arktiska regionen är för alla ytor norr om 66N.

Kartor och citerade datavärden för havsis är hämtade från en kombination av information från ERA5, såväl som från EUMETSAT OSI SAF Sea Ice Index v2.1, Sea Ice Concentration CDR/ICDR v2 och snabbåtkomliga data som tillhandahålls på begäran av OSI SAF.

C3S har följt Världsmeteorologiska organisationens (WMO) rekommendation att använda den senaste 30-årsperioden för att beräkna klimatologiska medelvärden och ändrat till referensperioden 1991-2020 för sina C3S Climate Bulletins som omfattar januari 2021 och framåt. Figurer och grafik för både den nya och föregående perioden (1981-2010) tillhandahålls för transparens.

Mer information om klimatvariationer i mars och klimatuppdateringar från tidigare månader likaväl som högupplöst grafik kan laddas ned här:

https://climate.copernicus.eu/monthly-climate-bulletins

Mer information om hur C3S data sammanställts:

https://climate.copernicus.eu/climate-bulletin-about-data-and-analysis

Mer information om ändring av referensperiod:

https://climate.copernicus.eu/new-decade-reference-period-change-climate-data

Svar på ofta ställda frågor om temperaturövervakning:

https://climate.copernicus.eu/temperature-qas

Om Copernicus och ECMWF

Copernicus är en del av Europeiska unionens rymdprogram, med finansiering från EU, och är dess flaggskeppsprogram för jordobservation. Verksamheten fungerar genom sex tematiska tjänster: Atmosfär, marina, mark, klimatförändringar, säkerhet och nödsituationer. Den levererar fritt tillgängliga driftsdata och tjänster som ger användarna tillförlitlig och aktuell information om vår planet och dess miljö. Programmet samordnas och hanteras av EU-kommissionen och genomförs i partnerskap med medlemsstaterna, European Space Agency (ESA), European Organization for Exploitation of Meteorological Satellites (EUMETSAT), European Center for Medium-Distance Weather Forecasts ( ECMWF), EU-byråer och Mercator Océan, med flera.

ECMWF driver två tjänster från EU: s Copernicus Earth observationsprogram: Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) och Copernicus Climate Change Service (C3S). De bidrar också till Copernicus Emergency Management Service (CEMS), som genomförs av EU:s gemensamma forskningsråd (JRC). European Center for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF) är en oberoende mellanstatlig organisation som stöds av 35 stater. Det är både ett forskningsinstitut och en operativ tjänst 24/7 som producerar och sprider numeriska väderprognoser till sina medlemsstater. Dessa uppgifter är fullt tillgängliga för de nationella meteorologiska tjänsterna i medlemsstaterna. Superdatoranläggningen (och tillhörande dataarkiv) på ECMWF är en av de största i sin typ i Europa och medlemsstaterna kan använda 25 procent av sin kapacitet för sina egna ändamål.

ECMWF har utökat antalet platser där man bedriver verksamhet. Förutom huvudkontoret i Storbritannien och Computing Center i Italien kommer nya kontor med fokus på aktiviteter som genomförs i partnerskap med EU, såsom Copernicus, att lokaliseras i Bonn, Tyskland med början sommaren 2021.

Copernicus Atmosphere Monitoring Service: http://atmosphere.copernicus.eu/

Copernicus Climate Change Service: https://climate.copernicus.eu/
Mer information om Copernicus: www.copernicus.eu

ECMWF:s webb: https://www.ecmwf.int/

Twitter:
@CopernicusECMWF
@CopernicusEU
@ECMWF

Mediekontakt

Nuria Lopez
Communications | Copernicus Contracts and Press
Office of the Director General
European Centre for Medium-Range Weather Forecasts
Reading, UK | Bologna, Italy
Email: copernicus-press@ecmwf.int
Phone: +44 (0)118 949 9778
Mobile: +44 (0)7392 277 523
Twitter: @CopernicusECMWF

Björn Mogensen
Oxenstierna Kommunikation
+46 708-184298
bjorn.mogensen@oxkom.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar