Copernicus: Ny appövervakning av temperaturmålet  1,5 grader ger gratis klimatdata för utvecklare

Report this content

En gratis applikation som släppts av EU:s forskningsenhet Copernicus Climate Change Service ger möjlighet för alla app-utvecklare att gratis utnyttja alla de klimatdata som är tillgängliga gratis via Climate Data Store

Copernicus
En ny applikation från Copernicus Climate Change Service (C3S) visar hur nära vi kan vara att nå en global uppvärmning på 1,5°. (Foto: Lot3)

  • Climate Data Store ger tillgång till nedladdningsbara applikationer som i sin bygger på gratis klimatdata som också finns att ladda ner
  • Ett exempel är den nya övervakningsappen, liksom applikationer för brandväderindex, fjällturism eller den månatliga statistiken för COVID-19
  • Forskare och tekniska specialister kan komma åt data och källkoder via API:er och den inbyggda verktygslådan

Copernicus klimatförändringstjänst (C3S) har utvecklat en applikation som kan ge vem som helst en inblick i utvecklingen av den global uppvärmningen. C3S, som implementeras av European Center for Medium-Range Weather Forecasts på uppdrag av Europeiska Kommissionen, meddelar att den nya ‘Global Temperature Trend Monitor’ bara är ett exempel på hur klimatdata Copernicus samlar in och hur processer kan omvandlas till en mängd olika applikationer för näringsliv och samhälle.Med gratisappen kan vem som helst följa de aktuella förändringarna i de globala medeltemperaturtrenderna i förhållande till 1,5° C-målgränsen i Paris Agreement. Avtalet, som undertecknats av 196 stater och Europeiska unionen, syftar till att stärka det globala insikten om klimatförändringar genom att hålla den globala temperaturökningen under 2000-talet långt under 2° C över förindustriella nivåer och fortsätta ansträngningarna för att begränsa att temperaturen ökar ytterligare till 1,5° C. Antalet länder som för närvarande undertecknade Parisavtalet står för cirka 79 procent av de globala utsläppen av växthusgaser.

Copernicus

I januari 2021 nådde den globala uppvärmningen ungefär 1,19°C över förindustriella nivåer. Gränsen på 1,5°C uppnås 2034 om uppvärmningstrenden fortsätter på samma sätt som den har gjort under de senaste 30 åren fram till januari 2021. Den orange linjen visar IPCC:s uppskattning baserat på klimatprognoser i sin rapport 'Global warming of 1.5°C '. Upphovsman: Copernicus Climate Change Service / ECMWF.

Applikationen ger en glidande skala för temperaturförändringar jämfört med den förindustriella perioden för vilken punkt som helst mellan 2000 och idag. En röd linje - som visar den genomsnittliga uppvärmningshastigheten under de senaste 30 åren - förlängs till framtiden tills den når 1,5°C-gränsen. Applikationen uppdateras varje månad och tillhandahåller en version i nästintill realtid av grafik från IPCC: s specialrapport, Intergovernmental Panel on Climate Change, ‘Global Warming of 1.5°C’.

Forskare och teknikpecialister som vill utveckla appar som denna kan göra det genom att antingen ladda ner data till sina egna miljöer eller genom att använda den inbyggda verktygslådan för att skapa applikationer online.

Data kan nås antingen manuellt via ett grafiskt användargränssnitt (GUI) eller genom att använda C3S Climate Data Stores applikationsprogramgränssnitt (API). C3S:s API ger åtkomst till all data på Climate Data Store. C3S API page erbjuder förklaringar och exempel på hur man enkelt använder gränssnittet för att komma åt data för att uppmuntra innovativa lösningar för klimatförändring.

Applikationerna bygger på verktyg i Climate Datastore Toolbox. För alla applikationer kan användare komma åt koden bakom applikationen genom att klicka på “Source code” tab as well as use the general toolbox documentation.

Freja Vamborg, senior forskare vid Copernicus klimatförändringstjänst, kommenterar: ”C3S tillhandahåller gratis klimatdata, som kan användas för apputveckling av alla och vi hoppas att det ska uppmuntra till innovativa nya användningar. Våra data- och exempelapplikationer kan användas på alla möjliga sätt för att öka medvetenheten om klimatförändringar och också för att uppmuntra kommersiella lösningar för anpassning till klimatförändringar. Genom att göra våra data enkla och fria att komma åt får externa apputvecklare möjligheten att uppfinna sina egna applikationer, oavsett om det är för allmänheten eller industrier som energi och jordbruk.”

”För att skapa den globala temperaturtrendskontrollen använder vi en enda temperaturuppskattning från ERA5-datauppsättningen och använder både den som ursprungligen släpptes 1979 för att presentera data, liksom den nyligen släppta förlängningen som förlänger data tillbaka till 1950-talet. Genom att använda dessa data kan vi enkelt uppdatera appen regelbundet och använda den som en illustration eller guide för att se ungefär vilken riktning vi är på väg”, tillägger hon.

Mångsidigheten i C3S miljödata illustreras av utbudet av andra appar som har skapats genom tjänstens verktygslåda.

En sådan application är Fire Weather Index (FWI) som har formen av en interaktiv karta för att hjälpa användaren att undersöka nuvarande och framtida brandrisk i alla europeiska regioner. Appen har skapats med tanke på turistsektorn eftersom platser som lockar till utomhusaktiviteter kan påverkas negativt av en förändring av brandrisken. FWI innebär användning av två olika C3S-datamängder. Långsiktiga indikatorer härledda från klimatprognoser och analys kombineras för att koppla klimatförhållanden med sannolikheten för skogsbränder i Europa. Appen kan användas av vem som helst utan kostnad. Det är enkelt för alla att pröva C3S Climate Data Store, som erbjuder en användarhandbok, datamängderna och källkoderna.  

Copernicus

 

Fire Weather Index (FWI) för Rom för slutet av seklet med ambitiös politik för att mildra klimatförändringarna. Den korrigerade FWI från klimatmodeller beräknas öka från 21 (måttlig) till 26 (hög) mellan det senaste förflutna och slutet av seklet. Källa: Copernicus Climate Change Service / ECMWF.

Medan turismen är lågt prioriterad åtminstone under en del av 2021, är klimatförändringens långsiktiga påverkan branschens nästa stora utmaning. Ett särskilt utsatt och komplext område är klimatförändringar är bergsturismen. Mountain Tourism applikationen ger en interaktiv karta som visar jämförelser mellan tidigare och framtida snöförhållanden på de höjder som är relevanta för turistnäringen. En länkad applikation plottar också variablerna kontra höjden.

Appar som skapats av C3S används även för att främja forskning inom epidemiologi. Monthly Explorer for COVID-19 gör det möjligt för alla användare att utforska möjliga samband mellan temperatur, fuktighet och virusspridning. Det ger också möjlighet att titta på specifika ”genomsnittliga” luftföroreningar. Med Global Temperature Trend Monitor har C3S-forskare skapat en applikation som erbjuder Copernicus-data till forskare inom epidemiologi och andra medicinska specialister i kampen mot COVID-19. Ny forskning tyder på att spridningen av COVID-19, som ofta händer med andra virus, kan påverkas av lufttemperatur och luftfuktighet. Dessutom kan luftföroreningar, särskilt fina partiklar, vara inblandade i sjukligheten på grund av COVID-19 och dess spridning. Applikationen gör det möjligt för användaren att utforska några av påståendena genom att planera lufttemperatur och luftfuktighet, tillsammans med klimatologiska luftföroreningar från C3Ss parallella tjänst, Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS), med dödlighetsdata som erhållits från Johns Hopkins University.  

För apputvecklare erbjuder Copernicus Incubation Program stöd för europeiska företagare att arbeta med jordobservationsdata för att skapa kommersiellt hållbara produkter och tjänster. Programmet tilldelar 50 000 till 20 europeiska nystartade företag varje år.

All applications currently available in C3S’s Climate Data Store can be found here:

https://cds.climate.copernicus.eu/cdsapp#!/search?type=application

Mediekontakt

Nuria Lopez
Communications | Copernicus Contracts and Press
Office of the Director General
European Centre for Medium-Range Weather Forecasts
Reading, UK | Bologna, Italy
Email: copernicus-press@ecmwf.int
Phone: +44 (0)118 949 9778
Mobile: +44 (0)7392 277 523
Twitter: @CopernicusECMWF

Björn Mogensen
Oxenstierna Kommunikation
+46 708-184298
bjorn.mogensen@oxkom.se

Om ECMWF och Copernicus
Copernicus är EU:s flaggskeppsprogram för jordobservationer och leder sex stycken olika tematiska tjänster: Atmosphere, Marine, Land, Climate Change, Security och Emergency. Copernicus levererar fritt tillgängliga operationella data och tjänster som ger användare tillförlitlig och uppdaterad information som är relaterad till vår planet och dess miljö. Programmet koordineras och leds av Europeiska kommissionen och den är även implementerad i samarbete med EU:s medlemsländer och bland annat European Space Agency (ESA), European Organisation for the Exploitation of Meteorological Satellites (EUMETSAT), the European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF), EU-myndigheter och Mercator Océan.

ECMWF leder två tjänster från EU:s Copernicus Earth Observation-program: Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) och Copernicus Climate Change Service (C3S). De bidrar även till Copernicus Emergency Management Service (CEMS). European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF) är en mellanstatlig organisation som stödjs av 34 stater. Det är både ett forskningsinstitut och en operationell service som är igång 24 timmar om dygnet för att producera och sprida numeriska väderprognoser till medlemsstaterna. Datan är fullt tillgänglig till den medlemsstaternas metrologiska institut. ECMWF har även en anläggning som innehåller en superdator och ett dataarkiv. Denna anläggning är en av de största i Europa, och medlemsstater kan använda 25 procent av kapaciteten i en anläggning för eget bruk.

ECMWF utökar antalet platser där man bedriver verksamhet. Förutom huvudkontoret i Storbritannien och Computing Center i Italien kommer nya kontor med fokus på aktiviteter som genomförs i partnerskap med EU, såsom Copernicus, att lokaliseras i Bonn, Tyskland med början sommaren 2021.

Copernicus Atmosphere Monitoring Service hemsida: http://atmosphere.copernicus.eu/
Copernicus Climate Change Service hemsida: https://climate.copernicus.eu/
Mer information om Copernicus finns på: www.copernicus.eu
ECMWF hemsida: https://www.ecmwf.int/

 

Twitter:
@CopernicusECMWF
@CopernicusEU
@ECMWF

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar