Copernicus: September 2021 var fjärde varmaste uppmätta globalt

Report this content

Copernicus

Ytluftstemperaturanomali för september 2021 i förhållande till genomsnittet i september för perioden 1991-2020. Datakälla: ERA5. Källa: Copernicus Climate Change Service/ECMWF.

Copernicus Climate Change Service (C3S), som genomförs av European Center for Medium-Range Weather Forecasts på Europeiska unionens vägnar, publicerar månatliga klimatbulletiner om förändringar i global yttemperatur, havsisutbredning och hydrologiska variabler. Alla rapporterade fynd baseras på datorgenererade analyser av miljarder mätningar från satelliter, fartyg, flygplan och väderstationer runt om i världen.

Temperaturer i september 2021

  • September 2021 var en av de fyra varmaste septembermånaderna globalt, tillsammans med 2020, 2019 och 2016
  • September 2021 beräknas vara den näst varmaste av dessa månader, efter september 2020, men betydelsen är begränsad då de fyra varmaste åren skiljer sig i global medeltemperatur med mindre än 0,08ºC
  • Europa hade rekordvärme på vissa ställen, var svalare än genomsnittet i östra Europa, och nära genomsnittet totalt sett
  • Temperaturen var mycket över genomsnittet i centrala Sydamerika, nordvästra Afrika samt södra och östra Kina

Havsisen i september 2021  

  • I september nådde den månatliga genomsnittliga havsisutbredningen sitt årliga minimum för 2021 i Arktis och sitt årliga maximum i Antarktis.
  • Arktisk havsisutbredning var 8% under genomsnittet, rankad som den 12:e lägsta under 43 år av satellitdataövervakning och det fjärde högsta värdet sedan 2007, långt över de mycket låga omfattningarna 2012, 2019 och 2020.
  • Regionalt nådde havsutbredningen ett rekordminimum i Grönlandshavet men det högsta på 15 år i Tjuktjerhavet norr om östra Sibirien.
  • Havsisutbredningen i Antarktis var något under genomsnittet, efter en period på sex månader i rad med värden över genomsnittet.
  • Koncentrationen av havsis var över genomsnittet runt Antarktishalvön och i norra Weddellhavet och under genomsnittet i de två angränsande havssektorerna.

Kartor och angivna datavärden för temperatur kommer från ECMWF Copernicus Climate Change Services ERA5. Områdesmedelvärden för temperatur i den europeiska regionen är endast för land med följande longitud/latitudgränser: 25W-40E, 34N-72N.

Kartor och citerade datavärden för havsis är hämtade från en kombination av information från ERA5, samt från EUMETSAT OSI SAF Sea Ice Index v2.1, Sea Ice Concentration CDR/ICDR v2 och snabbspårningsdata som tillhandahålls på begäran av OSI SAF.

C3S har följt rekommendationen från World Meteorological Organization (WMO) att använda den senaste 30-årsperioden för att beräkna klimatologiska medelvärden och ändrat till referensperioden 1991-2020 för sina C3S Climate Bulletins som täcker januari 2021 och framåt. Figurer och grafik för både den nya och föregående perioden (1981-2010) tillhandahålls för transparens.

Mer information om klimatvariabler i september och klimatuppdateringar från tidigare månader samt högupplöst grafik kan laddas ner här:

https://climate.copernicus.eu/monthly-climate-bulletins

Mer information om C3S -datamängden och hur den sammanställs finns här:

https://climate.copernicus.eu/climate-bulletin-about-data-and-analysis

Mer information om bytet av referensperioden finns här:

https://climate.copernicus.eu/new-decade-reference-period-change-climate-data

Svar på vanliga frågor om temperaturövervakning hittar du här:

https://climate.copernicus.eu/temperature-qas

 

Om ECMWF och Copernicus

Copernicus är en del av Europeiska unionens rymdprogram, med finansiering från EU, och är dess flaggskeppsprogram för jordobservation. Verksamheten fungerar genom sex tematiska tjänster: Atmosfär, marina, mark, klimatförändringar, säkerhet och nödsituationer. Den levererar fritt tillgängliga driftsdata och tjänster som ger användarna tillförlitlig och aktuell information om vår planet och dess miljö. Programmet samordnas och hanteras av EU-kommissionen och genomförs i partnerskap med medlemsstaterna, European Space Agency (ESA), European Organization for Exploitation of Meteorological Satellites (EUMETSAT), European Center for Medium-Distance Weather Forecasts ( ECMWF), EU-byråer och Mercator Océan, med flera.

ECMWF driver två tjänster från EU: s Copernicus Earth observationsprogram: Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) och Copernicus Climate Change Service (C3S). De bidrar också till Copernicus Emergency Management Service (CEMS), som genomförs av EU:s gemensamma forskningsråd (JRC). European Center for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF) är en oberoende mellanstatlig organisation som stöds av 34 stater. Det är både ett forskningsinstitut och en operativ tjänst 24/7 som producerar och sprider numeriska väderprognoser till sina medlemsstater. Dessa uppgifter är fullt tillgängliga för de nationella meteorologiska tjänsterna i medlemsstaterna. Superdatoranläggningen (och tillhörande dataarkiv) på ECMWF är en av de största i sin typ i Europa och medlemsstaterna kan använda 25 procent av sin kapacitet för sina egna ändamål.

ECMWF utökar antalet platser där man bedriver verksamhet. Förutom huvudkontoret i Storbritannien och Computing Center i Italien kommer nya kontor med fokus på aktiviteter som genomförs i partnerskap med EU, såsom Copernicus, att lokaliseras i Bonn, Tyskland med början sommaren 2021.

Copernicus Atmosphere Monitoring Service webb: http://atmosphere.copernicus.eu/

Copernicus Climate Change Service webb: https://climate.copernicus.eu/
Mer information om Copernicus: www.copernicus.eu

ECMWF:s webb: https://www.ecmwf.int/

Twitter:
@CopernicusECMWF
@CopernicusEU
@ECMWF

Mediekontakt

Nuria Lopez
Communications | Copernicus Contracts and Press
Office of the Director General
European Centre for Medium-Range Weather Forecasts
Reading, UK | Bologna, Italy
Email: copernicus-press@ecmwf.int
Phone: +44 (0)118 949 9778
Mobile: +44 (0)7392 277 523
Twitter: @CopernicusECMWF

Björn Mogensen
Oxenstierna Kommunikation
+46 708-184298
bjorn.mogensen@oxkom.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media