Copernicus: temperaturerna i mars nära genomsnittet i Europa; ovanligt kallt över norra Sibirien

Report this content

Copernicus Climate Change Service (C3S), implementerad av European Centre for Medium-Range Weather Forecasts för Europeiska Unionens räkning, publicerar regelmässigt månatliga klimatbulletiner som rapporterar om de förändringar i den globala ytluftstemperaturen, havsisskyddet och hydrologiska variabler. Alla rapporterade resultat är baserade på datorgenererade analyser med hjälp av miljarder mätningar från satelliter, fartyg, flygplan och väderstationer runt om i världen.

Copernicus

 

Ytlufttemperaturanomali för mars 2021 i förhållande till marsgenomsnittet för perioden 1991-2020. Datakälla: ERA5. Källa: Copernicus Climate Change Service (C3S)/ECMWF. Videomaterial som följer med kartorna finns här: https://bit.ly/3rVWXKb
 

Yttemperaturer i Mars 2020:

  • Den globala temperaturen för mars 2021 var 0,2°C högre än snittet 1991-2020
  • Vid sju andra tillfällen har mars varit varmare än 2021, alla inträffade efter 2010
  • De temperaturer som var mest under genomsnittet återfanns över norra Sibirien och västra Antarktis. Temperaturer betydligt högre än genomsnittet återfanns över flera regioner, inklusive ett band som sträcker sig nordost över Asien från Arabiska halvön till Stilla havet  
  • Månadens temperaturer över hela Europa var som helhet nära genomsnittet

Kartan och datavärdena är från ECMWF Copernicus Climate Change Services ERA5-dataset. Genomsnitt för temperatur över den europeiska regionen är endast för länder med följande längd-/latitudgränser: 25W-40E, 34N-72N.

C3S har följt Världsmeteorologiska organisationens (WMO) rekommendation att använda den senaste 30-årsperioden för att beräkna klimatologiska medelvärden och den har nyligen ändrats till referensperioden 1991-2020 för sina C3S-klimatbulletiner. Men både den nya och den föregående perioden (1981-2010) används i alla siffror.

Mer information om klimatvariabler i mars och klimatuppdateringar från tidigare månader samt högupplöst grafik kan laddas ner här: https://climate.copernicus.eu/monthly-climate-bulletins

Mer information om C3S-datauppsättningen och hur den sammanställs finns här: https://climate.copernicus.eu/climate-bulletin-about-data-and-analysis

Mer information om bytet av referensperiod finns här: https://climate.copernicus.eu/new-decade-reference-period-change-climate-data

Svar på vanliga frågor om temperaturövervakning finns här: https://climate.copernicus.eu/temperature-qas

Mediekontakt

Nuria Lopez
Communications | Copernicus Contracts and Press
Office of the Director General
European Centre for Medium-Range Weather Forecasts
Reading, UK | Bologna, Italy
Email: copernicus-press@ecmwf.int
Phone: +44 (0)118 949 9778
Mobile: +44 (0)7392 277 523
Twitter: @CopernicusECMWF

Björn Mogensen
Oxenstierna Kommunikation
+46 708-184298
bjorn.mogensen@oxkom.se

Om ECMWF och Copernicus
Copernicus är EU:s flaggskeppsprogram för jordobservationer och leder sex stycken olika tematiska tjänster: Atmosphere, Marine, Land, Climate Change, Security och Emergency. Copernicus levererar fritt tillgängliga operationella data och tjänster som ger användare tillförlitlig och uppdaterad information som är relaterad till vår planet och dess miljö. Programmet koordineras och leds av Europeiska kommissionen och den är även implementerad i samarbete med EU:s medlemsländer och bland annat European Space Agency (ESA), European Organisation for the Exploitation of Meteorological Satellites (EUMETSAT), the European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF), EU-myndigheter och Mercator Océan.

ECMWF leder två tjänster från EU:s Copernicus Earth Observation-program: Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) och Copernicus Climate Change Service (C3S). De bidrar även till Copernicus Emergency Management Service (CEMS). European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF) är en mellanstatlig organisation som stödjs av 34 stater. Det är både ett forskningsinstitut och en operationell service som är igång 24 timmar om dygnet för att producera och sprida numeriska väderprognoser till medlemsstaterna. Datan är fullt tillgänglig till den medlemsstaternas metrologiska institut. ECMWF har även en anläggning som innehåller en superdator och ett dataarkiv. Denna anläggning är en av de största i Europa, och medlemsstater kan använda 25 % av kapaciteten i en anläggning för eget bruk.

Copernicus Atmosphere Monitoring Service hemsida: http://atmosphere.copernicus.eu/
Copernicus Climate Change Service hemsida: https://climate.copernicus.eu/
Mer information om Copernicus finns på: www.copernicus.eu
ECMWF hemsida: https://www.ecmwf.int/

 

Twitter:
@CopernicusECMWF
@CopernicusEU
@ECMWF

 

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar