Copernicus: Temperaturrekord i Sibirien samtidigt som skogsbränderna i Arktis överträffar förra året

Copernicus juni2020

 

Anomalier i Yttemperaturer under juni 2020 jämfört med medelvärden för perioden 1981-2010. Källa: ERA5. Credit: Copernicus Climate Change Service/ECMWF

The Copernicus Climate Change Service rapporterar att medeltemperaturerna för juni är I paritet med temperaturrekorden från 2019. Samtidigt konstaterar Copernicus Atmosphere Monitoring Service att antalet skogsbränder i polarområdet har passerat nivån rekordnivåerna från juni 2019.

The Copernicus Climate Change Service (C3S) rapporterar att de globala temperaturerna under juni var i paritet med rekordtemperaturerna under juni 2019. Den mest uppseendeväckande regionala skillnaden är den exceptionella värmen i den arktiska delen av Sibirien med genomsnittstemperaturer upp till 10 °C över de normala på en del platser. Totalt i Sibirien var medeltemperaturen I Sibirien mer än 5 grader över det normala och mer än en grad högre än i 2018 och 2019, de två tidigare varmaste junimånaderna.

Copernicus juni2020

 

Medeltemperaturer för juni i arktiska Sibirien relativt genomsnittet 1981-2010. Källa: ERA5. Källa: ECMWF Copernicus Climate Change Service

I maj har C3S, som implementeras av European Center for Medium Range Weather Forecast (ECMWF), redan rapporterat om en lång period av ovanligt varma temperaturer i västra Sibirien, från och med december 2019. Men i juni, upplevde dock västra Sibirien medeltemperaturer under genomsnittet, vilket illustrerar den stora variationen i den stora sibiriska regionen. Under samma tid registrerades i östra Sibirien där C3S en maximal timtemperatur per timme på 37 ° C den 20 juni. Samma dag rapporterades rekordtemperaturen 38 ° C från samma station. Värdet bekräftas av World Meteorological Organization. Den nya rekordtemperaturen för juni är 1-2 ° C varmare än tidigare rekordberäkningar i Arktis, från några dagar 1969 (i Alaska) och 1973 (i östra Sibirien).

Chefen för Copernicus Climate Change Service (C3S) vid ECMWF, Carlo Buontempo, kommenterar: ”Att hitta vad som orsakade dessa rekordtemperaturer är inte en enkel uppgift eftersom det finns så många bidragande faktorer som interagerar. Sibirien och polcirkeln i allmänhet har stora fluktuationer från år till år och har upplevt andra relativt varma junimånader tidigare. Det som är oroande är att Arktis värms snabbare än resten av världen. Det är oroande att Västra Sibirien upplevt varmare temperaturer än i genomsnitt så länge under vintern och våren är, liksom de exceptionellt höga temperaturerna i Arktiska Sibirien som har inträffat nu i juni 2020."

En bidragande faktor till både den milda vintern och vårtemperaturen över västra Sibirien, liksom de höga sommartemperaturerna över Arktiska Sibirien var olika men relativt ihållande storskaliga vindmönster. C3S-data indikerar vidare att snöskyddet och ytfuktigheten över Sibiriska arktis i juni 2020 nådde rekordlåga värden i juni. Detta är också faktorer som troligtvis spelade en roll i de ovanligt höga temperaturerna i regionen.Dessutom tros den lägre än vanliga markfuktigheten ha varit en bidragande faktor till ökad brandaktivitet, mestadels koncentrerad längs nordöstra Sibirien. Forskare från Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS), också implementerade av ECMWF, har övervakat löpeldsaktiviteten sedan början av Boreal-säsongen i början av maj. Antalet och intensiteten av skogsbränder i Sakha Republiken och Chukotka Autonomous Oblast och i mindre grad delar av Alaska och Yukon-territorierna har ökat sedan den andra veckan i juni. De har resulterat i de högsta uppskattade utsläppen under 18 år av CAMS-datasättet. I juni släpptes uppskattningsvis 59 megaton koldioxid ut i atmosfären, vilket är mer än förra årets totalt 53 megaton CO2.

Copernicus juni2020

 

Ovan: strålningskraften hos skogsbränder i Sakha Republiken och Chukotka Autonomous Oblast, Ryssland i juni 2020 (röd) jämfört med 2019 (gul) och det dagliga medelvärdet 2003-2018 (grått). Nedan: Totalt CO2-utsläpp från skogsbrand i megaton i juni i Sakha Republiken och Chukotka Autonomous Oblast, Ryssland. Källa: ECMWF Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS).

CAMS Senior Scientist och skogsbrandsexpert på ECMWF, Mark Parrington, kommenterar: ”Det som är anmärkningsvärt med dessa bränder i Sibirien är den slående likheten med vad vi såg under samma period förra året, både vad gäller det drabbade området och omfattningen av bränder. Förra året var redan överlägset en rekordsommar för bränder i Arktis i vårt datasystem för Global Fire Assimilation System, som går tillbaka till 2003. Detta år har börjat på ett liknande sätt och om det fortsätter att utvecklas som förra året kommer vi att se intensiv aktivitet under de närmaste veckorna.”

”Högre temperaturer och torrare ytförhållanden ger idealiska förhållanden för dessa bränder och består länge i ett så stort område. Vi har sett liknande mönster i brandaktiviteten och jordfuktighetsanomalier i hela regionen under brandövervakningen de senaste åren”, tillade han.

June 2020 surface air temperature:

  • Juni 2020 var i nivå med juni 2019 den varmaste junimånaden, med 0,53 ° C över genomsnittet 1981-2010,
  • Under både juni och i genomsnitt under de senaste 12 månaderna framstår Sibirien som regionen med de största avvikelserna,
  • Europa hade temperaturer som låg mycket över genomsnittet i norr och under genomsnittet i söder,
  • Sammantaget hela Europa var det den näst varmaste junimånaden som uppmätts

Temperaturkartan och datavärdena kommer från ECMWF Copernicus Climate Change Service ERA5-dataset, som för närvarande går tillbaka till 1979. Områdesvärden för temperatur från den europeiska regionen är endast för land med följande längd- / latitudgränser: 25W-40E, 34N-72N . Areagenomsnitt för temperatur över den arktiska sibiriska regionen är endast för land med följande längd / latitudgränser: 60E-180E, 66.6N-90N.

Mer information om klimatvariabler under maj, klimatnyheter för tidigare månader samt högupplöst grafik kan laddas ned här https://climate.copernicus.eu/monthly-climate-bulletins

Mer information om den milda vintern och våren i Sibirien kan laddas ned här:

https://climate.copernicus.eu/investigating-unusually-mild-winter-and-spring-siberia

Mediekontakt

Nuria Lopez
Communications | Copernicus Contracts and Press
Office of the Director General
European Centre for Medium-Range Weather Forecasts
Reading, UK | Bologna, Italy
Email: copernicus-press@ecmwf.int
Phone: +44 (0)118 949 9778
Mobile: +44 (0)7392 277 523
Twitter: @CopernicusECMWF

Björn Mogensen
Oxenstierna & Partners
+46 708-184298
bjorn.mogensen@oxp.se

Information till redaktioner
Copernicus är EU:s flaggskeppsprogram för jordobservationer. Det levererar fritt tillgänglig operationell data och informationstjänster som ger användare tillförlitlig och uppdaterad information relaterat till miljöfrågor.

Copernicus Climage Change Services (C3S) är implementerad på uppdrag av EU av European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF), det europeiska centret för medellånga väderprognoser. ECMWF är en självständig mellanstatlig organisation som producerar och sprider väderprognoser till de 34 medlemsstaterna och samverkande stater.

För mer information om Copernicus: www.copernicus.eu
Copernicus Climate Change Service:s hemsida nås på https://climate.copernicus.eu/
Copernicus Atmosphere Monitoring Service:s hemsida nås på  http://atmosphere.copernicus.eu/
ECMWF:s nås på https://www.ecmwf.int/

Taggar:

Prenumerera

Media

Media