Copernicus följer bränderna i Kalifornien, brandröken når till och med Europa

Report this content

Copernicus

Ovan: CAMS-data om strålningseffekt (ett mått på brandintensitet) för Kalifornien och Oregon under 2020 (röd) visar den förödande effekten som bränderna har jämfört med genomsnittet 2003-2019 (grå). Nedan: CAMS Beräknade årliga totala utsläpp av växthusgaser vid skogsbränder i Kalifornien och Oregon. Källa: Copernicus Atmosphere Monitoring Service, ECMWF

Forskare från Copernicus Atmosphere Monitoring Service vid ECMWF följer de förödande skogsbränderna i Kalifornien och andra regioner i västra USA. De pågående bränderna har producerat stora mängder rök under de senaste veckorna. Röken har påverkat stora delar av Nordamerika och har till och med nått Europa.


Copernicus

ECMWF / CAMS Global Aerosol Optical Depth at 550nm Prognos klockan 00 UTC den 11 september 2020 och giltig klockan 12 UTC samma dag. Källa: Copernicus Atmosphere Monitoring Service, ECMWF

Uppgifter från Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS), genomförda av European Center for Medium-Range Weather Forecasts på uppdrag av Europeiska kommissionen, visar att de bränder som för närvarande rasar i västra USA är betydligt mer intensiva än genomsnittet 2003-2019 för hela landet och de drabbade staterna. CAMS, som övervakar dagliga löpeldaktiviteter över hela världen med hjälp av satellitobservationer av deras intensitet för att uppskatta utsläppen av atmosfäriska föroreningar, har spårat långtransport av rök så långt som 8 000 kilometer bort för att nå norra Europa. Bränderna som brann i Kalifornien sedan mitten av augusti och i Oregon och Washington sedan början av september har avgivit stora mängder tjock rök som har påverkat ett stort område.

 

Copernicus

ECMWF / CAMS Global Aerosol Optical Depth at 550 nm Prognos initialiserad klockan 00 UTC den 15 september och giltig klockan 00 UTC den 16:e. Upphov: Copernicus Atmosphere Monitoring Service, ECMWF.

 

Mark Parrington, CAMS Senior Scientist och löpeldexpert, kommenterar:

”Omfattningen och storleken på dessa bränder ligger på en mycket högre nivå än under något år sedan studierna inleddes 2003. En bra indikator på rökens tjocklek är det aerosoloptiska djupet, eller AOD. I västra USA har vi sett att AOD-nivåer har nått mycket höga värden på sju eller högre, vilket har bekräftats av oberoende mätningar på marken. För att sätta detta i perspektiv skulle en AOD av en redan indikera många aerosoler i atmosfären. CAMS-övervakning av atmosfäriska förhållanden är avgörande i sådana situationer, eftersom det ger beslutsfattare och andra individer kunskapen att fatta välgrundade val angående deras och andras hälsa.”

Forskare från CAMS kommer under de kommande veckorna fortsatt att följa bränderna och den rök de frigör.

Mer information: https://atmosphere.copernicus.eu/cams-monitors-smoke-release-us-wildfires

Notes to Editors:

Copernicus is the European Union’s flagship Earth observation which operates through six thematic services: Atmosphere, Marine, Land, Climate Change, Security and Emergency. It delivers freely accessible operational data and services providing users with reliable and up-to-date information related to our planet and its environment. The Programme is coordinated and managed by the European Commission and implemented in partnership with the Member States, the European Space Agency (ESA), the European Organisation for the Exploitation of Meteorological Satellites (EUMETSAT), the European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF), EU Agencies and Mercator Océan, amongst others.

ECMWF operates two services from the EU’s Copernicus Earth observation programme: the Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) and the Copernicus Climate Change Service (C3S). They also contribute to the Copernicus Emergency Management Service (CEMS). The European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF) is an independent intergovernmental organisation supported by 34 states. It is both a research institute and a 24/7 operational service, producing and disseminating numerical weather predictions to its Member States. This data is fully available to the national meteorological services in the Member States. The supercomputer facility (and associated data archive) at ECMWF is one of the largest of its type in Europe and Member States can use 25 % of its capacity for their own purposes.

 

The Copernicus Atmosphere Monitoring Service website can be found at http://atmosphere.copernicus.eu/

The Copernicus Climate Change Service website can be found at https://climate.copernicus.eu/
More information on Copernicus: www.copernicus.eu

The ECMWF website can be found at https://www.ecmwf.int/

 

Twitter:
@CopernicusECMWF
@CopernicusEU
@ECMWF

Mediekontakt

Nuria Lopez
Communications | Copernicus Contracts and Press
Office of the Director General
European Centre for Medium-Range Weather Forecasts
Reading, UK | Bologna, Italy
Email: copernicus-press@ecmwf.int
Phone: +44 (0)118 949 9778
Mobile: +44 (0)7392 277 523
Twitter: @CopernicusECMWF

Björn Mogensen
Oxenstierna Kommunikation
+46 708-184298
bjorn.mogensen@oxkom.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar