Copernicus presenterar översikten “European State of the Climate”

En omfattande överblick över klimatet under 2018

Idag har Copernicus Climate Change Services (C3S) offentliggjort sina viktigaste resultat för året 2018 i den årliga ”European State of the Climate”. C3S är implementerat av European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF) på uppdrag av EU. Dessa relevanta indikatorer ger en omfattande överblick över 2018 och sätter det i sammanhang till klimatförändringar.

En tydlig uppvärmande trend understryks

European State of the Climate visar att 2018 var ett av de tre varmaste uppmätta åren någonsin i Europa. Alla årstider uppmätte temperaturer som låg över genomsnittet, och sommaren var den varmaste med över 1,2 °C över normaltemperaturen.

Resultaten understryker den tydligt varmare trend som uppmätts de fyra senaste årtiondena. Norra och centrala Europa upplevde exceptionellt varmt väder som började redan sent under våren och som fortsatte in i hösten. Temperaturerna är de högsta som uppmätts sedan åtminstone 1950. 

Ihållande väderförhållanden över hela Europa

Norra och centrala Europa upplevde en förlängd period av torka. Den säsongsbetonade nederbörden var mindre än 80 % under normalvärdena för vår, sommar och höst. Det innebär att torkan sträckte sig över hela vegetations– och skördeperioden, vilket ledde till låga vattenstånd, vattenrestriktioner samt förluster inom jordbruket. I kontrast till den norra delen av Europa upplevde vissa sydeuropeiska områden den mest nederbördsrika våren och sommaren någonsin.

Under början av 2018 upplevde även den europeiska kontinenten flera köldknäppar. Februari och mars hade de lägsta genomsnittstemperaturerna. Kraftiga snöfall drabbade stora delar av både Kontinentaleuropa och Storbritannien.

Copernicus vderbild Italien

Insnöat Italien. Copyright: innehåller data från modifierad Copernicus Sentinel data (2018), processad av ESA CC BY-SA 3.0 IGO

Antalet fall av extrem nederbörd var under genomsnittet över hela Europa, men det fanns dock ett par specifika händelser som stack ut. Den tidigare orkanklassade stormen Leslie som slog till mot den Iberiska halvön under oktober var den starkaste i området sedan år 1842. Stormen ledde till kraftig nederbörd och översvämningar i hela norra Spanien och sydvästra Frankrike. Tidigare under året hade en period av exceptionellt kraftig nederbörd drabbat Paris med kraftiga översvämningar. 

Konsekvenser av varmt och torrt klimat

Samtidigt som temperaturerna steg under året steg även antalet soltimmar. Vissa delar av centrala och norra Europa upplevde upp till 40 % fler soltimmar jämfört med genomsnittet. Tyskland uppmätte flest soltimmar medan södra Europa upplevde färre soltimmar än vanligt.

Påverkan på alpina glaciärer var betydande, och i Alperna minskade de mest i massa. Yttemperaturerna i de europeiska sjöarna var de högsta sedan de började mätas år 1995. I norra delen av Europa var brandrisken väl över genomsnittet, särskilt i Skandinavien och runt Östersjön. Skogsbränderna i Sverige beskrevs som de värsta i modern tid och norra Europa upplevde på grund av skogsbränderna de högsta utsläppsnivåerna sedan åtminstone 2003.

Copernicus vderbild Sverige

Inzoomning på skogsbränder i Sverige. Copyright: innehåller data från modifierad Copernicus Sentinel data (2018), processad av ESA CC BY-SA 3.0 IGO

2018 var det första året som satellitobservationer av havsisen visade att ett större område norr om Grönland förblev utan is under vintertid, en så kallad polynya. Istäcken som storleksmässigt är under genomsnittet är en fortgående trend i det europeiska Arktis, och under flesta månaderna där uppmättes temperaturer som var över det normala. Under sommarmånaderna var havsisnivån långsiktigt mer än 30 % under det normala.

Rapporten innehåller även data på de tre huvudsakliga växthusgaserna: koldioxid (CO2), metan (CH4) och dikväveoxid (N2O, lustgas). Resultatet visar att det beräknade nettoinflödet av växthusgaser i atmosfären har ökat under de senaste decennierna. Trenden fortsatte även under 2018.

Gratis, användarvänlig och uppdaterad klimatinformation

EU:s flaggskepp för jordobservationer, Copernicus, är nu inne på dess femte år och fortsätter att leverera en kvantitet av miljödata som saknar motstycke. Datan används för beslutsfattande i offentlig politik och i en allt större kunskapsbaserad ekonomi.

Tillförlitlig jordobservationsdata som finns i rapporten ‘European State of the Climate’ spelar en avgörande roll för att förstå vår planets tillstånd. Genom att tillhandahålla gratis, användarvänlig och uppdaterad information kan Copernicus bidra till WMO:s (World Meteorological Organization) ’Global Framework for Climate Services’. Det är ett globalt samarbete mellan regeringar och organisationer som producerar och använder klimatinformation och klimattjänster. Dessutom bidrar Copernicus till att ge värdefulla insikter till beslutsfattare, organisationer och företag så att de kan planera inför framtiden. Det tjänar vi alla i världen på, oavsett om man är en europeisk medborgare eller inte”, säger Juan Garces de Marcilla, Director of Copernicus Services på ECMWF.

Freja Vamborg, Senior Scientist på ECMWF:s Copernicus Climate Change Service (C3S) och huvudförfattare av sammanfattnigen av “European State of the Climate”, kommer presentera resultaten under en presskonferens på European Geosciences Union General Assembly (EGU). Det sker tisdag 9 april 2019, klockan 14:00 CET.

 

Information baserad på den senaste datan

European State of the Climate är producerad av C3S. Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS), Copernicus Emergency Management Service (Copernicus EMSEMS), Copernicus Marine Environment Monitoring Service (CMEMS), ECMWF och andra samarbetspartners har också bidragit. Datan behandlar Europa och den europeiska delen av Arktis, och visar år 2018 ur en större och mer långsiktig klimatmässig kontext. Datan sammanfattar även global information för huvudindikatorer såsom temperatur, växthusgaser, havsis, glaciärer och havsnivån.  

Copernicus vderbild Holland

Nederländerna, tagen av Proba-V augusti 2018. Copyright: ESA/Belspo – producerad av C3S/VITO.

Innehållet i European State of the Climate är baserat på ett flertal olika viktiga dataset. Det är bland annat satellit- och in situ-data samt globala datormodellerade ”omanalyser” som använder en kombination av algoritmer, historiska data samt resultat från datormodelleringar. Detta säkerställer att informationen är baserad på den senaste datan och leder till de mest uppdaterade kartorna, graferna och mycket annat.

Gratis och tillförlitlig data som förses av Copernicus ger värdefulla insikter till många olika sektorer som har en påverkan på samhället. Det inkluderar bland annat lantbruk, bistånd, hälsovård, försäkringar, säkerhet, turism samt stads- och samhällsplanering.

Copernicus bidrar även till WMO:s (World Meteorological Organization) “Statement on the State of the Global Climate in 2018” som släpptes i mars 2019.

För de som missade sammankomsten vid EGU (European Geosciences Union) går det att se den kompletta presskonferensen på denna länk: https://client.cntv.at/egu2019/pc5.

För att läsa mer om European State of the Climate och få tillgång till innehållet i dess helhet, gå in på följande länk: https://climate.copernicus.eu/ESOTC

För mer information, eller för att registrera ditt intresse för intervjuer, var vänlig kontakta copernicus-press@ecmwf.int.

Copernicus ECMWF kontakt
Gorana Jerkovic
Copernicus Communications Lead
European Centre for Medium-Range Weather Forecasts
Shinfield Park, Reading, RG2 9AX, UK
Email: gorana.jerkovic@ecmwf.int
Phone: +44 (0)118 949 9769
Mobile: +44 (0)7917 588 418

Information till redaktioner

Copernicus är EU:s flaggskeppsprogram för jordobservationer. Det levererar fritt tillgänglig operationell data och informationstjänster som ger användare tillförlitlig och uppdaterad information relaterat till miljöfrågor.

Copernicus Climage Change Services (C3S) är implementerad på uppdrag av EU av European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF), det europeiska centret för medellånga väderprognoser. ECMWF är en självständig mellanstatlig organisation som producerar och sprider väderprognoser till de 34 medlemsstaterna och samverkande stater.

För mer information om Copernicus: www.copernicus.eu
Copernicus Climate Change Service:s hemsida nås på https://climate.copernicus.eu/
Copernicus Atmosphere Monitoring Service:s hemsida nås på  http://atmosphere.copernicus.eu/
ECMWF:s nås på https://www.ecmwf.int/

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar