ECMWF utser ny chef för Copernicus Services

Report this content

Jean-Noël Thépaut tar över rodret på EU:s Copernicus Climate Change Service (C3S) och Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) på ECMWF.

Copernicus, EU:s program för jordobservationer, har idag utsett Jean-Noël Thépaut till ny chef för Copernicus Climate Change Service (C3S) och Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS). Båda hör till European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF), det europeiska centret för medellånga väderprognoser. Han ersätter Juan Garces de Marcilla, som avgår den 1 oktober efter fyra år på ECMWF.

Jean-Noël kommer närmast från ett uppdrag som Head of the Copernicus Climate Change Service (C3S). Hans tidigare också varit chef över ECMWF:s Data Division samt Deputy Director över dess forskningsavdelning. Han var också inblandad i den tidiga utvecklingen av variational data assimilation systems på ECMWF och Météo-France. Jean-Noël har en universitetsexamen från French National School of Meteorology och doktorerade 1992 vid PARIS-VI University på området atmosfärdata.

Jean-Noël var en nyckelperson i det team på ECMWF som implementerade två av EU:s Jordobservationstjänster: C3S och CAMS. De har fortsatt att växa i styrka sedan de lanserades 2014 respektive 2015.

Som chef på ECMWF Copernicus Services kommer Jean-Noël att leda C3S och CAMS in i en ny era av pålitliga och kvalitetssäkrade data om klimatförändringar och atmosfär. C3S har redan övergått från prototypstadiet till att vara fullt operationellt, vilket gör en stor mängd produkter tillgängliga för tusentals personer i Europa och resten av världen – oavsett om det är beslutsfattare, företag eller medborgare. Produkterna innefattar bland annat databaser med viktiga klimatdatavariabler (Essential Climate Variables, ECV), globala och regionala analyser på klimat, säsongsprognoser, globala och regionala klimatscenarier samt indikatorer på klimatpåverkan. CAMS har haft en enorm användartillväxt sedan start och ger en konsekvent och kvalitetssäkrad information om luftkvalitet, solenergi, växthusgaser samt strålning.

I en tid då klimatförändringar och luftkvalitet står högst upp på agendan hos både regeringar, företag och privatpersoner, är jag väldigt glad över att få leda två av ECMWF:s tjänster. C3S och CAMS är viktiga tjänster som hjälper organisationer och personer att anpassa sig till effekterna av klimatförändringar och jordens miljö”, säger Jean-Noël.

Här finns en intervju med Jean-Noël Thépaut via följande länk: https://www.ecmwf.int/en/about/media-centre/news/2019/what-next-copernicus-services-implemented-ecmwf

Mediekontakt
Björn Mogensen
Oxenstierna & Partners
+46 708-184298
bjorn.mogensen@oxp.se

Information till redaktioner
Copernicus är europeiska unionens observationsprogram för Jorden. Den levererar fritt tillgänglig, tillförlitlig och aktuell information relaterad till miljöfrågor.

Copernicus Climage Change Services (C3S) och Copernicus Atmosphere Monitoring Services (CAMS) är görs på uppdrag av EU av European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF), det europeiska centret för medellånga väderprognoser. ECMWF implementerar även Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS). ECMWF är en självständig mellanstatlig organisation som producerar och sprider väderprognoser till de 34 medlemsstaterna och samverkande stater.

Copernicus Atmosphere Monitoring Service hemsida: http://atmosphere.copernicus.eu/ Copernicus Climate Change Service hemsida: https://climate.copernicus.eu/

Mer information om Copernicus finns på: www.copernicus.eu
ECMWF hemsida: https://www.ecmwf.int/

Twitter
@CopernicusECMWF
@CopernicusEU
@ECMWF

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar