Europeiska Kommissionen tecknar avtal för nästa fas av klimat- och atmosfärövervakningstjänsten Copernicus

Report this content

European Center for Medium-Range Weather Forecasts ECMWF har tecknat avtal med Europeiska kommissionen om att fortsätta genomföra den EU-finansierade Copernicus Climate Change Service och Copernicus Atmosphere Monitoring Service för deras räkning de kommande sju åren. Nästa fas av Copernicus kommer att bygga på framgången för den första, som började 2014.

European Center for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF) tillkännager undertecknandet av ett bidragsavtal med Europeiska kommissionen för att fortsätta nästa fas av Copernicus klimatförändringstjänst (C3S) och Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS). Bidragsavtalet undertecknades på torsdagen av Timo Pesonen, Europeiska Kommissionens Director-General för försvarsindustrin och rymden och Dr Florence Rabier, generaldirektör, ECMWF.

Copernicus-komponenten i EU:s rymdprogram är en del av Europeiska unionens visionära ambition för en hållbar och ekonomiskt sund framtid. I den nya fasen säkrar Europeiska unionen (EU) framtiden för de ECMWF- tjänsterna för de kommande sju åren. Man bygger alltså vidare på framgången med den tidigare fasen som startade i november 2014. Under de gångna sju åren har tjänsterna blivit den bästa källan för tillförlitliga uppgifter om klimatutvecklingen, atmosfärisk sammansättning och luftkvalitet. Dessutom är fria att använda. Nu är de redo att ta på sig nya utökade utmaningar i forskningen på mänskligt påverkade klimatförändringar och verifiering av dessa. Tack vare avtalet kommer institutioner, företag, akademi, media och organisationer över hela världen att fortsätta få fri tillgång till kvalitetssäkrad miljödata i form av de ECMWF-implementerade Copernicus-tjänsterna.  

De två ECMWF-implementerade Copernicus-tjänsterna för övervakning av klimatförändring och atmosfär är nyckelaktörer på vägen mot att uppnå de mål som fastställts av European Green Deal och stödja EU:s målplan för att ytterligare minska nettoväxthusutsläppen med minst 55% fram till 2030.  

En blick framåt

Avtalet följer EU:s nya enhetliga rymdprogramförordning som trädde i kraft den 12 maj 2021 och konsoliderade Europas position som en global rymdaktör. Det kommer att ge ECMWF rätt att fortsätta sin viktiga operativa roll inom detta sammanhang, inte bara genomföra sina två tjänster utan också stödja andra vetenskapliga EU-projekt.

De närmaste sju åren kommer Copernicus möjliggöra utveckling av nya produkter och uppmuntra innovation som hjälper små, medelstora samt nystartade företag att stödja den gröna och digitala omställningen. Mot bakgrund av FN:s mål för hållbar utveckling kommer ECMWF att fortsätta att tillhandahålla information till institutioner som Världsmeteorologiska organisationen, Europeiska miljöbyrån och mellanstatliga panelen för klimatförändringar (IPCC). Dessutom kommer avtalet Copernicus-tjänster fortsätta arbetet med att stödja Europas klimatförändrings- och anpassningspolitik i alla relevanta sektorer - från jordbruk till energi.

Byggt på expertis

Sedan starten 1975 har ECMWF etablerat ett internationellt rykte som en ledande leverantör av globala numeriska väderprognoser genom sina banbrytande modelleringstekniker, användning av satellitdata samt dess superdatorer, bland de mest kraftfulla i Europa. Med öppnandet av det nya datacentret i Bologna och det nya kontoret i Bonn, stärker ECMWF sin närvaro i Kontinentaleuropa och möjliggör mer samarbete med europeiska partners.

Timo Pesonen, EU-kommissionens generaldirektör för försvarsindustrin och rymden: ”EU har skisserat en ambitiös plan med European Green Deal och program som Copernicus och institutioner som ECMWF är kärnan. Därför är vi mycket glada över att fortsätta samarbetet. De data- och informationsprodukter som tillhandahålls av Copernicus hjälper inte bara beslutsfattare, det hjälper också industrier, företag, akademiska organ och alla europeiska medborgare med det enhetliga målet att skapa en hållbar framtid för alla. ”

Florence Rabier, generaldirektör för ECMWF, kommenterar: ”Vi är stolta över att vara en nyckelaktör i EU:s vision för en hållbar framtid. Genom undertecknandet av det nya kontraktsavtalet kan vi fortsätta implementera Copernicus tjänster för klimatförändring och atmosfärövervakning under de kommande sju åren. Avtalet är ett bevis på den visionära ambitionen som Europeiska kommissionen visar, på ECMWF:s expertis, dess anläggningars kapacitet, personalens talang och engagemang. Det betyder också fortsättningen av det mycket framgångsrika partnerskapet mellan ECMWF och EC. Vi ser med spänning fram emot Copernicus 2.0 och de kommande sju åren. ”

Jean-Noël Thépaut, chef för Copernicus-tjänster tillägger: ”Copernicus-programmet har uppnått otroligt mycket under de senaste sju åren. Som en tjänst vars roll är att övervaka och informera genom pålitliga uppgifter som är fria att använda har vi kunnat stödja Europeiska unionens politik för att mildra och anpassa klimatförändringar i alla relevanta ekonomiska sektorer. Detta inkluderar vår planerade kapacitet för övervakning och verifiering av koldioxid och erbjuder möjligheter för ytterligare upptagning av data från små och medelstora företag som undersöker innovativa sätt att stödja den gröna övergången.”

Om ECMWF och Copernicus

Copernicus är Europeiska unionens flaggskepp Det är jordobservationer baserade på satellitdata inom sex områden: Atmosfär, Marin, Land, Klimatförändring, Säkerhet och Nödläge. Den levererar fritt tillgängliga operativa data och tjänster som ger användarna pålitlig och uppdaterad information om vår planet och dess miljö. Programmet samordnas och förvaltas av den Europeiska kommissionen och genomförs i partnerskap med medlemsstaterna, Europeiska rymdorganisationen (ESA), Europeiska organisationen för exploatering av meteorologiska satelliter (EUMETSAT), Europeiska centrumet för medelväderprognoser (ECMWF), bland annat EU-byråer och Mercator Océan.

ECMWF driver två tjänster från EU: s observationsprogram Copernicus Earth: Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) och Copernicus Climate Change Service (C3S). De bidrar också till Copernicus Emergency Management Service (CEMS). European Center for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF) är en oberoende mellanstatlig organisation som stöds av 34 stater. Det är både ett forskningsinstitut och en operativ tjänst som 24/7 producerar och sprider numeriska väderprognoser till medlemsstaterna. Dessa uppgifter är tillgängliga för de nationella meteorologiska tjänsterna i medlemsstaterna. Superdatoranläggningen (med tillhörande dataarkiv) vid ECMWF är en av de största av sin typ i Europa och medlemsstaterna kan använda 25 procent av sin kapacitet för egna syften.

ECMWF utökar antalet platser där man bedriver verksamhet. Förutom huvudkontoret i Storbritannien och Computing Center i Italien kommer nya kontor med fokus på aktiviteter som genomförs i partnerskap med EU, såsom Copernicus, att lokaliseras i Bonn, Tyskland med början sommaren 2021.

Copernicus Atmosphere Monitoring Service webb: http://atmosphere.copernicus.eu/

Copernicus Climate Change Service webb: https://climate.copernicus.eu/
Mer information om Copernicus: www.copernicus.eu

Mer information om EU:s rymdprogram: https://ec.europa.eu/defence-industry-space/eu-space-policy/eu-space-programme_en

EU Space Programme Regulation: Regulation (EU) 2021/696 of the European Parliament and of the Council of 28 April 2021 establishing the Union Space Programme and the European Union Agency for the Space Programme and repealing Regulations (EU) No 912/2010, (EU) No 1285/2013 and (EU) No 377/2014 and Decision No 541/2014/EU

ECMWF:s webb: https://www.ecmwf.int/


 

Mediekontakter

ECMWF press office: pressoffice@ecmwf.int

Hilda Carr
Head of Communications | Spokesperson
Office of the Director General
European Centre for Medium-Range Weather Forecasts
Reading, UK | Bologna, Italy
hilda.carr@ecmwf.int  |
+44 118 949 9101
 

Nuria Lopez
Communications | Copernicus Contracts and Press
Office of the Director General
European Centre for Medium-Range Weather Forecasts
Reading, UK | Bologna, Italy
Email: 
copernicus-press@ecmwf.int
Phone: +44 (0)118 949 9778
Mobile: +44 (0)7392 277 523
Twitter: 
@CopernicusECMWF

Prenumerera

Dokument & länkar