Läkemedelskandidat för Corona

Report this content

En svensk grupp där bland annat Anders Milton, läkare och före detta ordföranden och vd:n för Sveriges läkarförbund, Johan Brun, läkare och före detta medicinsk chef för Pfizer Sverige och Johan de Faire, kemist, Jan Ståhlberg (grundare till Trill Impact och f.d. vice VD på EQT) och Per Berglund (grundare av Nordiska Kreditmarknadsbolaget) ingår.

Gruppen arbetar med ett preparat man hoppas snabbt ska minska virusbördan hos smittade av coronaviruset (covid-19). Ett probiotikum har förstärkts med zink, en nödvändig spårmetall och känd hämmare av denna virustyp. I denna form kan zink komma in i värdcellen för viruset och förhindra att cellen delar sig. Smitta kan då inte spridas vidare, symtomen avtar och återhämtningen går fort.

Gruppen avser nu att genomföra en klinisk studie på ett begränsat antal coronasmittade patienter för att bekräfta effekter och resultat från virusinfektioner på djur.

Kemisten Johan de Faire, som bland annat har ett förflutet som produktions- och utvecklingschef på Pharmacia, har de senaste decennierna arbetat med den aktuella probiotika-teknologin.

– I vår forskning har vi arbetat fram en metod där vi kan programmera probiotikan – bakteriekulturen - för olika ändamål – och i det här fallet att transportera in zink i kroppens celler, säger Johan de Faire.

Om zink transporteras in i kroppens celler kan det innebära att man kan förhindra att viruset fortplantar sig. För att verifiera att probiotikan som transporterar in zinket i kroppens celler verkligen har den önskade effekten på de som drabbats av coronaviruset är målsättningen att genomföra en mindre studie på 20 drabbade patienter som inte annars skulle erhålla någon behandling. Där tio får probiotika-preparatet och tio får placebo.

– Vi har inget att förlora. Den probiotiska lösningen ser lovande ut. Inte minst eftersom det finns studier som talar för att probiotikan kan transportera in zinket i kroppen, vilket därmed kan dämpa effekten av corona-viruset, säger Anders Milton, läkare och före detta ordföranden och vd:n för Sveriges läkarförbund.

Intresserade ombeds att direkt ta kontakt med:
Per Berglund +46 76 107 70 80
  

Den vetenskapliga bakgrunden:

Anoroc - Verkningsmekanism
Anoroc är ett probiotiskt / prebiotiskt preparat med en zinkjonofor som är känd för att bidra till normala funktioner i immunsystemetoch skydd av celler mot oxidativ stress samt en hämmare av proliferationsenzymer av viralt infekterade celler1).

Ett samexisterande konsortium av bakterie- och jäststammar skördade direkt från Naturen, dvs icke-GMO, utgör de probiotiska funktionerna som interagerar med det lymfoida immunsystemet vid Peyer's Patches i ileum. Prebiotiska funktioner kommer från stabiliserat riskli, en ingrediens som används i fermenteringsprocessen, och denna fiber stabiliserar mikrobiomet i tjocktarmen2).

Produkter baserade på tekniken har använts som fodertillskott vid djuruppfödning sedan 1970-talet. Också som ett kosttillskott för personer som lider av kroniska och autoimmuna inflammatoriska tillstånd i tarmsystemet i 20 år3).

T-celler i Peyer's Patches interfacet kommer sannolikt att plocka upp viruset efter en attack, överföra virussekvensen till THelper-celler som tar det till lymfkörtlar för förstärkning. Stamceller programmeras till BMemory-celler som producerar unika antikroppar mot viruset. Antikroppen kan vara kortlivad men BMemory-cellen lever vidare och producerar nya antikroppar vid nästa attack av viruset.

En känd hämmare, zinkbaserad, av multiplikationsenzymer för viralt infekterade celler tillsatt till fermentationsprocessen för det probiotiska / prebiotiska preparatet, bildar en jonofor med utsöndrade hormoner, vitamin A. CD-molekyler på cellytan hos infekterade celler svarar på denna jonofor genom att öppna kanaler in i cellen. Zinkjon ändrar konfigurationen av RNA-polymeras och deaktiverar enzymet - mitos kommer inte att äga rum. Studier visar att zink-jonoforen identifierar både lungtuberkulos4) och rotavirus-infektioner5).

Infekterade celler kan inte föröka sig men de kommer att leva sin livscykel. När de dör och brister kommer cirkulerande antikroppar att binda till och neutralisera / förstöra viruset innan det hittar en ny värdcell - infektionen dör ut.

Bassubstansen i Anoroc har använts av människor i 20 års tid utan några negativa biverkningar. Vidare är Anoroc är ett registrerat kosttillskott.

1)https://www.researchgate.net/publication/284244436_The_influence_of_the_trace_element_zinc_on_the_immune_system

2) https://www.jonbarron.org/herbal-library/nutraceuticals/stabilized-rice-bran

3) https://www.adileum.net

4) https://www.researchgate.net/publication/307569054_Effect_of_Combined_Probiotics_and_Zinc_Supplementation_on_Immune_Status_of_Pulmonary_Tuberculosis_Patients

5) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6416388/

Taggar:

Dokument & länkar