Delårsrapport för Core Ventures AB (publ) 1 januari - 30 september 2000

Halvårsrapport för Core Ventures AB (publ) 1 januari - 30 juni 2000 · Investeringar under första halvåret uppgick till 291,8 Mkr · Värdeutvecklingen på Cores portfölj uppgår till +11,8 % · Nya investeringar har gjorts i Smarteq, Runaware, Netmolecule samt Prenax · Fram till periodens utgång har 15 investeringar genomförts · Styrelsen förstärkt med tre nya ledamöter Core Ventures är ett riskkapitalbolag med fokus på tillväxtföretag inom IT, Internet, telecom och media. Målsättningen är att vara ett naturligt alternativ för de aktieägare som önskar placera i en portfölj av onoterade framtidsföretag. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/01/29/20010129BIT00320/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/01/29/20010129BIT00320/bit0002.pdf

Dokument & länkar