Om oss

Corem Property Group AB (publ) är ett fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar och förädlar kommersiella fastigheter i storstads- och tillväxtområden, med fokus i Sverige. Corems övergripande mål är att vara det ledande fastighetsbolaget inom valda segment i kombination med att ge bolagets aktieägare en långsiktigt hög och stabil avkastning på eget kapital. Corem Property Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Prenumerera