Corem har tecknat avtal med Instabox om 2 400 kvm i Jönköping

Corem välkomnar Instabox till fastigheten Öskaret 16 i Jönköping. Instabox kommer att hyra 2 400 kvm på ett fyraårigt avtal och med tillträde den 1 augusti 2020.

Fastigheten Öskaret 16 omfattar 8 400 kvm och ligger i industriområdet Haga i korsningen mellan E4 och E40 söder om Jönköping. Corem äger 16 fastigheter med cirka 50 000 kvm uthyrbar yta i närområdet.

Instabox är en frakttjänst för nätbutiker. De levererar paket till så kallade smarta skåp och finns på ett hundratal platser runt om i landet.

"Vi är glada över att etablera oss i Jönköping som har ett utmärkt logistikläge. Vi behöver vara där våra kunder finns, både nätbutikernas lagerverksamhet och konsumenterna. Då passar Jönköping väldigt bra och vi har en ambitiös plan för fortsatt expansion i regionen", säger Christian Karlander, Sverigechef på Instabox.

"Vi hälsar Instabox varmt välkomna som hyresgäst och ser fram emot ett gott och långt samarbete. Vi tror på nya lösningar inom logistiksektorn och Instabox är en av de som ligger i framkant. Jönköping är en av våra prioriterade orter och vi delar Instabox syn på det goda logistikläget. Både Haga och det närliggande Ljungarum, där vi äger ett flertal fastigheter, är områden som passar väldigt bra för citynära logistik", säger Eva Landén, VD för Corem Property Group.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION VÄNLIGEN KONTAKTA
Eva Landén, VD 

E-post: eva.landen@corem.se
Tel: 08-503 853 33 

Corem Property Group AB (publ)
Box 56085, SE-102 17 Stockholm
Besök: Riddargatan 13 C
Org nr 556463-9440, Säte Stockholm
www.corem.se

Corem Property Group AB (publ.) är ett fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter i logistikområden i Sverige samt i Danmark. Corems övergripande mål är att vara det ledande fastighetsbolaget inom sitt segment i kombination med att ge bolagets aktieägare en långsiktigt hög och stabil avkastning på eget kapital. Corem Property Group AB (publ.) är noterat på NASDAQ Stockholm, Mid Cap.