COREM OCH MATHEM TECKNAR AVTAL OM 5 000 KVM I JÄRFÄLLA

Report this content

Corem välkomnar MatHem till fastigheten Veddesta 2:63 i Järfälla. MatHem tillträder under april 2020 samtliga 5 000 kvm i fastigheten på ett fyraårigt avtal. Fastigheten har varit uthyrd till annan hyresgäst till och med mars månad och lokalerna anpassas nu till för MatHems verksamhet.

Veddesta 2:63 är belägen i norra Stockholm, Veddesta Industriområde i Järfälla, där Corem har ett större fastighetsbestånd. Området har bra läge nära staden för verksamheter med höga krav på tillgänglighet.

MatHem är ett svenskt detaljhandelsföretag för livsmedelsförsäljning över internet som grundades 2006 och är idag en av Sveriges ledande matbutiker på nätet. På grund av en markant ökning i antal kunder och beställningar behöver MatHem snabbt utöka sin lager- och distributionskapacitet i Stockholm för att kunna möta efterfrågan.

–”Denna investering görs för att svara upp mot kundernas förväntan både på kort och lång sikt. Vi behöver ta höjd för att många av våra nya kunder kommer att stanna hos oss även framöver, och då behöver vi säkerställa att vi också kan fortsätta att leverera till dem. Med detta lager räknar vi med att på sikt kunna utöka kapaciteten med ytterligare ca 20 procent” säger Johan Lagercrantz, VD MatHem.

-”Det är glädjande att inleda ett samarbete med MatHem i Veddesta-området där Corem äger nästan 100 000 kvm. Det är genom effektiv förvaltning och ett snabbfotat uthyrningsarbete som vi åter kommer ha full verksamhet i dessa lokaler på så kort tid. Veddesta är attraktivt i ett citylogistikperspektiv och vi ser god potential framåt. Vi ser fram emot ett långt och gott samarbete med MatHem.” säger Eva Landén, VD.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION VÄNLIGEN KONTAKTA
Eva Landén, Verkställande direktör 
E-post: eva.landen@corem.se
Tel: 08-503 853 33 

Corem Property Group AB (publ)
Box 56085, SE-102 17 Stockholm
Besök: Riddargatan 13 C
Org nr 556463-9440, Säte Stockholm
www.corem.se

Corem Property Group AB (publ.) är ett fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter i logistikområden i Sverige samt i Danmark. Corems övergripande mål är att vara det ledande fastighetsbolaget inom sitt segment i kombination med att ge bolagets aktieägare en långsiktigt hög och stabil avkastning på eget kapital. Corem Property Group AB (publ.) är noterat på NASDAQ Stockholm, Mid Cap.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Det är glädjande att inleda ett samarbete med MatHem i Veddesta-området där Corem äger nästan 100 000 kvm. Det är genom effektiv förvaltning och ett snabbfotat uthyrningsarbete som vi åter kommer ha full verksamhet i dessa lokaler på så kort tid. Veddesta är attraktivt i ett citylogistikperspektiv och vi ser god potential framåt. Vi ser fram emot ett långt och gott samarbete med MatHem.
Eva Landén, VD