COREM PROPERTY GROUP GÖR YTTERLIGARE EN STOR UTHYRNING I HUDIKSVALL

Corem har tecknat ytterligare cirka 14 900 kvm med Hexatronic Scandinavia AB i fastigheten Östanbräck 1:45, Hudiksvall.

I november 2013 förvärvade Hexatronic Ericssons verksamhet Ericsson Cables & Interconnect. Med detta förvärv övertog Hexatronic cirka 17 300 kvm av den yta som Ericsson hyrde för produktion av mark- och sjökabel. Hexatronic har därefter förvärvat ytterligare verksamheter från Ericsson och utökar därför ytan.

Det nytecknade avtalet med Hexatronic omfattar nu totalt 32 200 kvm och löper på 8 år från och med oktober 2014.

”Vi är stolta över att kunna presentera ytterligare uthyrningar i Hudik! Orosmolnen sedan Ericssons besked om nedläggning börjar nu skingra sig och det känns än mer stabilt för kabeltillverkningen i Hudiksvall. Den utökade uthyrningen är mycket glädjande för Corem och vi ser fram emot att få fortsätta vårt positiva samarbeta med Hexatronic” säger Eva Landén, VD på Corem.

Informationen är sådan som Corem ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 september 2014 kl 09.00

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION VÄNLIGEN KONTAKTA
Eva Landén, Verkställande direktör 
Telefon: 08 503 853 33
E-post: eva.landen@corem.se

Corem Property Group AB (publ)
Box 56085, SE-102 17 Stockholm
Besök: Riddargatan 13 C
Org nr 556463-9440, Säte Stockholm
www.corem.se

Corem Property Group AB (publ) är ett fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar lager-, logistik-, industri- och handelsfastigheter i Sverige samt i Danmark. Corems övergripande mål är att vara det ledande fastighetsbolaget inom sitt segment i kombination med att ge bolagets aktieägare en långsiktigt hög och stabil avkastning på eget kapital. Corems stam- och preferensaktier är noterade på NASDAQ OMX Stockholm, Midcap.

Taggar:

Om oss

Corem Property Group AB (publ) är ett fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar och förädlar fastigheter i logistikområden i Sverige samt Danmark. Corems övergripande mål är att vara det ledande fastighetsbolaget inom sitt segment i kombination med att ge bolagets aktieägare en långsiktigt hög och stabil avkastning på eget kapital. Corems Corem Property Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

”Vi är stolta över att kunna presentera ytterligare uthyrningar i Hudik! Orosmolnen sedan Ericssons besked om nedläggning börjar nu skingra sig och det känns än mer stabilt för kabeltillverkningen i Hudiksvall. Den utökade uthyrningen är mycket glädjande för Corem och vi ser fram emot att få fortsätta vårt positiva samarbeta med Hexatronic”
Eva Landén, VD på Corem.