Corem publicerar års- och hållbarhetsredovisning för 2020

Report this content

Corems års- och hållbarhetsredovisning för 2020 finns nu tillgänglig på www.corem.se.

Tryckt version av årsredovisningen beräknas finnas tillgänglig i mitten av april. Välkommen att kontakta oss på info@corem.se eller på telefon 08-503 853 33 för beställning av tryckt årsredovisning.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION VÄNLIGEN KONTAKTA
Eva Landén, VD 

E-post: eva.landen@corem.se
Tel: 08-503 853 33 

Corem Property Group AB (publ)
Box 56085, SE-102 17 Stockholm
Besök: Riddargatan 13 C
Org nr 556463-9440, Säte Stockholm
www.corem.se

Denna information är sådan information som Corem är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 mars 2021 kl. 14.00 CET.

Corem Property Group AB (publ.) är ett fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter i attraktiva logistikområden i Sverige samt i Danmark. Corems övergripande mål är att i utvalda regioner vara ledande inom fastigheter för citylogistik i kombination med att ge bolagets aktieägare en långsiktigt hög och stabil avkastning på eget kapital. Corem Property Group AB (publ.) är noterat på NASDAQ Stockholm, Mid Cap.

Taggar: