COREM SKAPAR UTRYMME FÖR BUBS EXPANSION

Report this content

Corem har tecknat ett tjugoårigt hyresavtal med Bubs Godis AB avseende 12 900 kvm i Flahult 21:36. Det nya hyresavtalet sträcker sig till 2040 och innefattar ombyggnation av hyresgästens befintliga 9 500 kvm samt nybyggnation av 3 300 kvm.

BUBS är ett svenskt familjeföretag med bas i Jönköping som har tillverkat godis sedan 1992 och har idag en av Nordens modernaste godisfabriker. Bubs har varit hyresgäster hos Corem sedan 2015.

Fastigheten Flahult 21:36 är belägen i Jönköping, och hyrs i sin helhet av Bubs. Projektet, som förutom om- och nybyggnation omfattar en solenergianläggning om cirka 1 900 kvm för energiförsörjning beräknas färdigställt kvartal Q3 2020.

”Genom möjligheten att anpassa och utöka lokalerna kan vi skapa förutsättningar för Bubs att växa vidare och samtidigt förlänga och utöka vårt redan mångåriga och goda samarbete. Att växa tillsammans med hyresgästerna är centralt för oss, och att göra det tillsammans med det drivna familjeföretaget Bubs är väldigt roligt. Vi ser fram emot ett fortsatt långt och givande samarbete.” säger Eva Landén, VD

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION VÄNLIGEN KONTAKTA
Eva Landén, Verkställande direktör 

E-post: eva.landen@corem.se
Tel: 08-503 853 33 

Corem Property Group AB (publ)
Box 56085, SE-102 17 Stockholm
Besök: Riddargatan 13 C
Org nr 556463-9440, Säte Stockholm
www.corem.se

Corem Property Group AB (publ.) är ett fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter i logistikområden i Sverige samt i Danmark. Corems övergripande mål är att vara det ledande fastighetsbolaget inom sitt segment i kombination med att ge bolagets aktieägare en långsiktigt hög och stabil avkastning på eget kapital. Corem Property Group AB (publ.) är noterat på NASDAQ Stockholm, Mid Cap.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Genom möjligheten att anpassa och utöka lokalerna kan vi skapa förutsättningar för Bubs att växa vidare och samtidigt förlänga och utöka vårt redan mångåriga och goda samarbete. Att växa tillsammans med hyresgästerna är centralt för oss, och att göra det tillsammans med det drivna familjeföretaget Bubs är väldigt roligt. Vi ser fram emot ett fortsatt långt och givande samarbete.
Eva Landén