COREM VÄLKOMNAR GRANNGÅRDEN TILL PRO STOP I BORÅS

Corem har tecknat ett hyresavtal med GRANNGÅRDEN på fastigheten Skruven 3 i Borås, där Corem utvecklar Pro Stop Borås. Hyreskontraktet löper över 10 år och den nya lokalen, som uppgår till drygt 1 900 kvm samt har cirka 550 kvm utesäljyta, beräknas stå klar för inflyttning under första halvåret 2020.

GRANNGÅRDEN grundades 1880 och omsätter i dag cirka 2 mdr och har cirka 600 anställda.

HORNBACH och BEVEGO var först ut att etablera sig i området och öppnade under det andra halvåret 2018. Området utvecklas nu vidare med etapp 3, en byggnad som fullt färdig kommer innehålla cirka 7 000 kvm butiker i varierande storlek. GRANNGÅRDEN är den första hyresgästen som tecknar hyresavtal i etapp 3. Fullt utbyggt kommer området att innehålla närmare 20 000 kvm butiker i olika storlek.

”Vi är väldigt glada över att få möjligheten att flytta vår befintliga butik i Borås till denna nya marknadsplats. Vi ser fram emot att kunna öppna vår nya butik under våren 2020. Vår nya butik innehåller fullt sortiment inom våra produktområden samt en stor utemarknad med inspiration och utbud till våra trädgårdskunder”, säger Olof Fransson, Landschef på GRANNGÅRDEN.

"Det är mycket glädjande att få välkomna GRANNGÅRDEN som hyresgäst, och vi ser nu fram emot ett långt och givande samarbete tillsammans. Den fastighetsutveckling Corem påbörjat i Borås är spännande och att ha GRANNGÅRDEN med som hyresgäst i vår fortsatta satsning ser vi som en mycket positiv vidareutveckling av området”, säger Eva Landén, VD på Corem.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION VÄNLIGEN KONTAKTA
Eva Landén, Verkställande direktör 
E-post: eva.landen@corem.se
Tel: 08-503 853 33 

Corem Property Group AB (publ)
Box 56085, SE-102 17 Stockholm
Besök: Riddargatan 13 C
Org nr 556463-9440, Säte Stockholm
www.corem.se

Corem Property Group AB (publ.) är ett fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter i logistikområden i Sverige samt i Danmark. Corems övergripande mål är att vara det ledande fastighetsbolaget inom sitt segment i kombination med att ge bolagets aktieägare en långsiktigt hög och stabil avkastning på eget kapital. Corem Property Group AB (publ.) är noterat på NASDAQ Stockholm, Mid Cap.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Det är mycket glädjande att få välkomna GRANNGÅRDEN som hyresgäst, och vi ser nu fram emot ett långt och givande samarbete tillsammans. Den fastighetsutveckling Corem påbörjat i Borås är spännande och att ha GRANNGÅRDEN med som hyresgäst i vår fortsatta satsning ser vi som en mycket positiv vidareutveckling av området.
Eva Landén