COREM VÄXER I STOCKHOLM OCH LÄMNAR NORRKÖPING GENOM BYTESAFFÄR MED KLÖVERN

Corem genomför en bytesaffär med Klövern som innebär förvärv av tre fastigheter och tomträtten till en fastighet i Stockholmsområdet, samt försäljning av tre fastigheter i Norrköping och tomträtten till en fastighet i Stockholm.

Förvärvade fastigheter är Sollentuna Ringpärmen 6, Sollentuna Revisorn 3, Järfälla Kallhäll 9:36 samt Stockholm Konsumenten 3. De har en sammanlagd uthyrningsbar yta om 24 200 kvm och ett hyresvärde som uppgår till 22 mkr.

Samtliga förvärvade fastigheter är belägna i närheten av Corems befintliga bestånd i regionen. Fastigheterna kompletterar beståndet väl och bidrar genom den ökade geografiska koncentrationen till att förvaltningen effektiviseras.

Stålet 3, Bronsen 2 och Slakthuset 14 i Norrköping samt Singeln 13 i Stockholm avyttras samtidigt till Klövern. De avyttrade fastigheternas sammanlagda uthyrningsbara area omfattar 27 300 kvm, med ett hyresvärde som uppgår till 17 mkr.

Transaktionerna görs som bolagsaffärer, där det underliggande fastighetsvärdet för de förvärvade fastigheterna uppgår till cirka 238 mkr och underliggande fastighetsvärdet för de avyttrade fastigheterna uppgår till cirka 152 mkr. Mellanskillnaden i bytesaffären regleras kontant.

Tillträde respektive frånträde är planerat till den 1 december 2017.

På grund av Klöverns närståendeställning till Corem samt transaktionsbeloppets storlek ska beslut om förvärven respektive försäljningarna fattas av bolagsstämman i Corem. Transaktionerna är villkorade av bolagsstämmans godkännande och Corem har för avsikt att kalla till extra bolagsstämma inom kort. 

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION VÄNLIGEN KONTAKTA
Eva Landén, Verkställande direktör 
E-post: eva.landen@corem.se
Tel: 08-503 853 33 

Corem Property Group AB (publ)
Box 56085, SE-102 17 Stockholm
Besök: Riddargatan 13 C
Org nr 556463-9440, Säte Stockholm
www.corem.se

Corem Property Group AB (publ) är ett fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter i logistikområden i Sverige samt i Danmark. Corems övergripande mål är att vara det ledande fastighetsbolaget inom sitt segment i kombination med att ge bolagets aktieägare en långsiktigt hög och stabil avkastning på eget kapital. Corems stam- och preferensaktier är noterade på NASDAQ Stockholm, Midcap.

Taggar:

Om oss

Corem Property Group AB (publ) är ett fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar och förädlar fastigheter i logistikområden i Sverige samt Danmark. Corems övergripande mål är att vara det ledande fastighetsbolaget inom sitt segment i kombination med att ge bolagets aktieägare en långsiktigt hög och stabil avkastning på eget kapital. Corems Corem Property Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.

Prenumerera

Dokument & länkar