Corems årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2021

Report this content

Corems årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2021 finns nu att ladda ned från Corems webbplats www.corem.se. Den tryckta versionen beräknas vara tillgänglig under vecka 17 och går att beställa via info@corem.se.  

Den engelska versionen av årsredovisningen och hållbarhetsredovisningen planeras att läggas ut på webbplatsen under vecka 20.

Corem Property Group AB (publ)


FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA
Eva Landén, VD, 08-503 853 33, eva.landen@corem.se
Lars Norrby, IR, 076-777 38 00, lars.norrby@corem.se
Anna-Karin Hag, CFO, 08-503 853 49, anna-karin.hag@corem.se

Corem Property Group AB (publ)
Box 56085, SE-102 17 Stockholm
Besök: Riddargatan 13 C
Org. nr: 556463-9440

www.corem.se

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen ha företräde.

Corem Property Group är ett av Nordens ledande fastighetsbolag som på ett hållbart sätt äger, förvaltar och utvecklar kommersiella fastigheter i storstads- och tillväxtområden. Corem Property Group är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.