PÅMINNELSE OM TIDIGARE KOMMUNICERAD SAMMANLÄGGNING AV AKTIER I COREM

Påminnelse om att Corems aktier av samtliga aktieslag idag den 16 januari 2018 handlas exkl. rätt till sammanläggning samt påminnelse om byte av ISIN-kod för samtliga aktieslag, vilket offentliggjordes den 12 januari 2018 och även kommunicerades till marknaden den 10 januari 2018.

Från dagens datum kommer effekten från sammanläggningen att reflekteras i aktiekursen för samtliga aktieslag.

Nya ISIN-koder för Corems respektive aktieslag kommer per dagens datum att vara följande:

-          Stamaktier av serie A: SE0010714279

-          Stamaktier av serie B: SE0010714287

-          Preferensaktier: SE0010714311

Informationen lämnades genom ovanstående persons försorg för offentliggörande kl. [08.00] CET den 16 januari 2018. 

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION VÄNLIGEN KONTAKTA
Eva Landén, Verkställande direktör 
E-post: eva.landen@corem.se
Tel: 08-503 853 33 

Corem Property Group AB (publ)
Box 56085, SE-102 17 Stockholm
Besök: Riddargatan 13 C
Org nr 556463-9440, Säte Stockholm
www.corem.se

Corem Property Group AB (publ.) är ett fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter i logistikområden i Sverige samt i Danmark. Corems övergripande mål är att vara det ledande fastighetsbolaget inom sitt segment i kombination med att ge bolagets aktieägare en långsiktigt hög och stabil avkastning på eget kapital. Corem Property Group AB (publ.) är noterad på NASDAQ Stockholm, Midcap.

Taggar:

Om oss

Corem Property Group AB (publ) är ett fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar och förädlar fastigheter i logistikområden i Sverige samt Danmark. Corems övergripande mål är att vara det ledande fastighetsbolaget inom sitt segment i kombination med att ge bolagets aktieägare en långsiktigt hög och stabil avkastning på eget kapital. Corems Corem Property Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.

Prenumerera

Dokument & länkar