Rutger Arnhult avser att lämna styrelsen i Corem

Report this content

Rutger Arnhult har meddelat valberedningen och styrelsen att han avser att lämna styrelsen i Corem Property Group från den 25 mars 2021 och att han inte står till förfogande för omval till styrelsen i Corem.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION VÄNLIGEN KONTAKTA:
Patrik Essehorn, styrelseordförande
Tel: 0708-82 03 75
E-post: patrik.essehorn@walthon.se

Mia Arnhult, valberedningens ordförande
Tel: 010-706 00 00
E-post: mia.arnhult@m2gruppen.se

Denna information är sådan information som Corem Property Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29 december 2020 kl. 08.01 CET.

 

Corem Property Group AB (publ)
Box 56085, SE-102 17 Stockholm
Besök: Riddargatan 13 C
Org nr 556463-9440, Säte Stockholm
www.corem.se

Corem Property Group AB (publ.) är ett fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter i attraktiva logistikområden i Sverige samt i Danmark. Corems övergripande mål är att i utvalda regioner vara ledande inom fastigheter för citylogistik i kombination med att ge bolagets aktieägare en långsiktigt hög och stabil avkastning på eget kapital. Corem Property Group AB (publ.) är noterat på NASDAQ Stockholm, Mid Cap.

Taggar: