Rutger Arnhult lämnar Corems styrelse

Report this content

I linje med vad som kommunicerades genom ett pressmeddelande den 29 december 2020 lämnar Rutger Arnhult idag Corems styrelse.

Patrik Essehorn, styrelseordförande
Tel: 0708-82 03 75
E-post: patrik.essehorn@walthon.se

Corem Property Group AB (publ)
Box 56085, SE-102 17 Stockholm
Besök: Riddargatan 13 C
Org. nr: 556463-9440, Säte Stockholm
www.corem.se

Corem Property Group AB (publ.) är ett fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter i attraktiva logistikområden i Sverige samt i Danmark. Corems övergripande mål är att i utvalda regioner vara ledande inom fastigheter för citylogistik i kombination med att ge bolagets aktieägare en långsiktigt hög och stabil avkastning på eget kapital. Corem Property Group AB (publ.) är noterat på NASDAQ Stockholm, Mid Cap.