Nasdaq lanserar ny plattform Sme Growth Market

Report this content

Nasdaq First North får Sme Growth Market-status den 1 september 2019. Sme Growth Markets är en ny typ av handelsplattform som lanserades i EU i samband med att MiFID II trädde i kraft förra året.

Se intervjun

Förändringen berör aktiesegmenten på Nasdaq First North och First North Premier i Sverige, Finland och Danmark, som nu kommer kallas Nasdaq First North Growth Market.

First North är en av de mest aktiva marknadsplatserna i Europa, sett till antalet små och medelstora bolag. Den nya EU-statusen syftar till att stärka samarbetet över nationsgränserna och underlätta tillgången till kapital för bolagen, utan att äventyra investerarskyddet och marknadernas kvalitet.

På sikt kommer det även innebära fler förbättringar och administrativa lättnader för de mindre bolagen. Ett exempel på detta är det nya transfer-prospektet för bolag som vill ta sig från First North till huvudlistan.

 – Vi vill behålla kvaliteten samtidigt som vi gärna ser att det ska finnas en proportionalitet mellan vilka regler som gäller större respektive mindre bolag. Det ska bli smidigare att vara noterad hos oss samtidigt som vi ska fortsätta tillgodose aktieägarnas och investerarnas behov, berättar Adam Kostyál i intervjun.

Om Adam Kostyál
Adam Kostyál är Senior Vice President för Nasdaqs noteringsverksamhet i Europa. Utöver Nasdaqs nordiska börser, där ca 800 företag är noterade, är Adam också ansvarig för omkring 120 europeiska företag som är noterade på Nasdaq Stock Market i USA

Mer information
Om du vill veta mer om bolagen eller önskar mer information om aktuella emissioner i de bolag som intervjuas kontakta oss via e-post info@corneliapr.com eller genom att gå med i Facebook-gruppen Cornelia News Network.


cornelianews.com

Media

Media

Dokument & länkar