Neurovive kommenterar första halvåret

Report this content

Neurovive VD Erik Kinnman summerar första halvåret och förtydligar den senaste kvartalsrapporten. “Alla projekt går väldigt bra och vi kommer hålla ett fortsatt högt tempo under hösten”

Se fler intervjuer här
 

I intervjun besvarar Erik de vanligaste frågorna från aktieägarna och ger en uppdatering kring följande:

- Projekten KL1333, NVP015, NV354, NASH-projekten och Neurostat

- Vad Fast Track-statusen innebär för Neurostat projektet

- FDA´s godkännande av Neurovives IND-ansökan
 
- Affärsutveckling kring projekt och partnerskap

- Höstens investerarträffar och kapitalmarknadsdagar

 

Bolaget

Neurovive Pharmaceutical AB är ett ledande företag inom mitokondriell medicin, 12 anställda och huvudkontoret finns på Medicon Village i Lund, Sverige
 

Produkten

Neurovive utvecklar läkemedel för sällsynta sjukdomar, genom den kliniska utvecklingsfasen ut på marknaden, med eller utan partners. I produktportföljen finns projekt i olika fas; KL1333 i klinisk fas I för medfödd mitokondriell sjukdom och NeuroSTAT® i klinisk fas II för behandling av måttlig till allvarlig traumatisk hjärnskada. Forskningsportföljen omfattar också utvecklingsprojekt inom mitokondriell medicin
 

Potentialen

Neurovive har en diversifierad projektportfölj som under 2018 visat på stor vetenskaplig styrka. Sammanlagt beräknas marknaden i Europa och USA för mitokondriella sjukdomar vara värd 9-15 miljarder kr per år
 

Aktien

Noterat på Nasdaq Stockholm, kortnamn NVP och tillgänglig för handel i USA på marknadsplatsen OTCQX Best market kortnamn OTC: NEVPF
 

Mer information
Om du vill veta mer om bolaget eller önskar mer information om aktuella emissioner i de bolag som intervjuas kontakta oss via e-post info@corneliapr.com eller genom att gå med i Facebook-gruppen Cornelia News Network.

 

Läs mer om Neurovive på bolagets hemsida.


cornelianews.com

Media

Media

Dokument & länkar