Penser Access: Corline Biomedical - Första patienten rekryterad

Nettoomsättningen steg till 0,5 mkr (0,2), vilket var lägre än vår förväntan. Avvikelsen låg i att vi räknade med en order från den amerikanske CHC-kunden, som dock uteblev. Den finansiella situationen bedömer vi som solid. Dagens kassa på 27,6 mkr bedömer vi är mer än tillräcklig för att finansiera bolaget tills de genererar vinst. Vi bibehåller värderingen av bolagets projektportfölj på 765 mkr. Med tanke på att bolaget befinner sig i en riskfylld sektor kan dessa beräkningar dock ändras snabbt. Vi ser en hög kurspotential i aktien men till en hög risk.

Läs den fullständiga analysen: https://links.penser.se/f/a/clbio_20190222.pdf

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se

Prenumerera