Penser Access: Corline Biomedical - Går in i klinisk fas

Nettoomsättningen steg till SEKm 0,3 (0,1), vilket var i linje med vår förväntan. Rörelsens kostnader sjönk till SEKm 4,3 (5,3), vilket är enligt plan då bolaget nu är redo för att starta den kliniska studien för Renaparin. Vi höjer värderingen på bolagets projektportfölj till SEKm 765 (713), drivet av att Renaparin har fått klartecken från Läkemedelsverket. Med tanke på att bolaget befinner sig i en riskfylld sektor kan dessa beräkningar dock ändras snabbt. Vi ser en hög kurspotential i aktien men till en hög risk.

Läs den fullständiga analysen: https://drive.google.com/file/d/1eq77rJASEyVQNfL5u7vJR4FH-Sn8XIx9/view?usp=sharing

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se

Prenumerera