Terranet sluter fördelaktigt avtal med sina aktieägare

Terranet ser en kraftigt växande efterfrågan från bilindustrin och genomför därför en fördelaktig bryggfinansiering som gynnar aktieägarna och minimerar utspädningen.

Se hela intervjun här

Aktieägarna i Terranet erbjuds 10 % i ränta på inlånat kapital och ger en teckningsrätt som kan lösas in 2 gånger per år kommande tre åren till en 25 % i rabatt på aktien. ”Vi genomför en bryggfinansiering eftersom vi vill ha med oss aktieägarna på resan och inte späda ut aktieägarna till denna låga kurs. Vi är kraftig undervärderade sett till andra liknande bolag och vi tror att står inför en uppvärdering därför avvaktar vi med att ta in ett större kapital,” säger Pär-Olof Johannesson i intervjun.

Bolaget

Terranet startades 2006 och har sitt huvudkontor i Lund, Sverige med etablerade sälj- och marknadsagenter i San José, Silicon Valley, Hyderabad, India, samt Taipei, Taiwan.

Produkten

Terranet levererar unik patenterad mjukvaruteknologi som möjliggör intelligent maskin-till-maskin-kommunikation och strömning av data oberoende av mobilnät eller andra hotspot-beroende nätverk. Med fokus på affärsområdet: fordon till fordon. Terranets specialitet inom aktiv fordonssäkerhet är positionering genom att utnyttja radiobaserade sensorer, men även s.k relativ positionering. Absolut och relativ positionering reducerar effekten av felkällor i respektive system vilket ger förbättrad precision och robusthet.

Försäljning

Produkten är en mjukvara som integreras i annan utrustning. Därför är strategiska samarbeten extra viktigt och Terranet har i nuläget avtal med företag som Qualcomm, Verizon, Waysure och Qubercomm.

Potentialen

Inom områdena självkörande bilar, IoT, artificiell intelligens har TerraNet en stor potential och är helt rätt positionerade med sin patenterade teknologi som nu är standard i branschen. Det finns stora möjligheter för bolag med spetskompetens att ta plats hos tillverkarna. Självkörande fordon kräver extremt avancerad teknologi och lämnar inget utrymme för obeprövade alternativ.
 

Kursen

Noterat på Nasdaq First North Premier, kortnamn TERRNT B och handlas till kursen 4,676 kr (20180215)
 

Läs pressrealeasen här
 

Mer information
Om du vill veta mer om bolaget eller önskar mer information om aktuella emissioner i de bolag som intervjuas kontakta oss via e-post info@corneliapr.com eller genom att gå med i Facebook-gruppen Cornelia News Network.
 

Läs mer om Terranet på bolagets hemsida.


cornelianews.com

Om oss

Vi hjälper bolag att kommunicera med aktiemarknaden Vi vänder oss till företag som vill öka intresset för aktien som en del i bolagets IR strategi och marknadskommunikation med nyheter som bolaget vill komma ut med eller i samband med emission och IPO. Våra format: C-Talk Intervju med VD eller annan befattningshavare i syftet är att bygga marknadens förtroende och ge en djupare kunskap om företaget, affärsmöjligheten och potentialen. Deep-Talk Intervju med en medarbetare i verksamheten för att ge aktieägarna en bättre bild av det operativa arbetet. Live-TalkIntervju med VD eller annan befattningshavare för att kommentera eller förtydliga ett PM eller kommunikation från bolaget. Det kan även vara en händelse, förändrat marknadsläge, trend eller lagstiftning som väsentligt påverkar bolagets verksamhet och framtid. Se alla intervjuer på www.cornelianews.com Kontakta Cornelia PR för samarbeten och läs mer om våra tjänster: www.corneliapr.com/tjanster/

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar