Sverige under pandemin - Coronakommissionens andra delbetänkande

Report this content

Den 29 oktober klockan 12:00 överlämnar Coronakommissionen sitt andra delbetänkande - Sverige under pandemin - till socialminister Lena Hallengren.

Klockan 12:00 kommer även hela betänkandet samt de elva underlagsrapporter som utgör en del av faktaunderlaget för betänkandet att publiceras på kommissionens webbplats. 

Klockan 13:30 håller kommissionen en presskonferens i riksdagens andrakammarsal. Ingång via entrén från Riksplan, Norrbro 1A. Medtag legitimation. 

Journalister och fotografer som vill arbeta på egen hand i riksdagens lokaler behöver ha riksdagens pressackreditering. Information och ansökningsformulär finns på riksdagens webbplats: Pressackreditering. Frågor om pressackreditering hänvisas till telefon 020-349 000, tonval 2. Måndag–torsdag klockan 8:00–16:30, fredag klockan 8:00–15:00.

Övrig press som önskar delta vänligen anmäl deltagande till Coronakommissionen senast den 28 oktober via e-post: s.coronakommissionen@regeringskansliet.se.

Coronakommissionens webbplats: https://coronakommissionen.com.

Frågor om kommissionens arbete besvaras i första hand av kommissionens ordförande Mats Melin (08-405 51 71) eller huvudsekreteraren Joakim Sonnegård (08-405 40 24). 

Coronakommissionen består av Mats Melin (ordförande), Shirin Ahlbäck Öberg, Ann Enander, Vesna Jovic, Camilla Lif, Torsten Persson, Göran Stiernstedt och Mats Thorslund.

Regeringen beslutade, efter en tids överläggningar med riksdagens partier, den 30 juni 2020 att tillsätta en kommission med uppdrag att utvärdera regeringens, förvaltningsmyndigheternas, regionernas och kommunernas åtgärder för att begränsa spridningen av det virus som orsakar sjukdomen covid-19 och spridningens effekter. Kommissionens uppdrag kommer att slutredovisas den 25 februari 2022.

Taggar:

Dokument & länkar